Ostatnia modyfikacja podstrony: 23.06.2017 14:33

Ćwiczenia

Algebra

Struktury algebraiczne          prezentacja

Liczby zespolone                   prezentacja

Gaussa metoda eliminacji   alg3win.pdf

Macierze                                   alg4.pdf

Przestrzenie liniowe              alg5win.pdf

Wyznaczniki                            alg6.pdf

Wartości i wektory własne   alg7.pdf

Wprowadzenie do Matlaba   01_decybel_matlab01.pdf

 

Wyniki zaliczenia poprawkowego

01_oceny.pdf

Osoby, które nie zdały kolokwium poprawkowego, mogą spróbować jeszcze raz

24.02.2017, o godz 11.00 w sali 229 MCH.

 

Materiały wideo:

L.p. Temat Link
1
Ortogonalizacja Grama-Schmidta i faktoryzacja QR
2
Określanie podprzestrzeni za pomocą 
układów równań i zbioru wektorów
3 Macierze eliminacji i dekompozycja LU
4
Wyznaczanie baz 4 fundamentalnych przestrzeni macierzy
5 Rozwiązanie kompletne układu równań
6
Rzutowanie i metoda najmniejszych kwadratów 
7 Zmiana bazy
8
Macierze dodatnio określone, dekompozycja Choleskiego
9 Rozkład na wartości szczególne (SVD)
10
Wartości własne a stabilność układu dynamicznego
11 Macierze incydencji 
12
Macierze podobne, forma Jordana i bloki Jordana
13 Diagonalizacja macierzy
14
Norma kolumnowa, norma wierszowa, norma spektralna i norma Frobeniusa macierzy
15
Dobrze i źle uwarunkowane układy równań - wskaźnik uwarunkowania (liczba kondycyjna) macierzy
16
Macierze unitarne jako uogólnienie pojęcia macierzy ortogonalnych - macierz przekształcenia DFT jako przykład macierzy unitarnej
17
Macierz pseudoodwrotna oraz lewo- i prawostronna macierz odwrotna
18
Badanie stabilności układów dynamicznych za pomocą wartości własnych macierzy stanu
19 Wyznaczniki macierzy
20 Przestrzenie wektorowe
21 Struktury algebraiczne
22 Liczby zespolone
23 Wartości własne
24 Metoda Gaussa eliminacji
25 Macierze
26 Próbkowanie
27 Sygnał cyfrowy i analogowy

 

Literatura:

 1. Maciej Grzesiak, Wiktor Jankowski, „ALGEBRA dla kierunku telekomunikacja”, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1992
  (zadania + odpowiedzi)
 2. Maciej Grzesiak, „Liczby zespolone i algebra”, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003
  (zadania + odpowiedzi)
 3. Andrzej Sołtysiak, „Algebra liniowa”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999
  (zadania + odpowiedzi)
 4. Bolesław Gleichgewicht, „Algebra”, Oficyna Wydawnictwo GiS, Wrocław 2002
  (tylko zadania)
 5. Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczyłaś, „Algebra liniowa 1 – definicje, twierdzenia, wzory”, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2005
 6. Teresa Jurlewicz, „Algebra liniowa 2 – kolokwia i egzaminy”, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2006
 7. Marian Gewert, Zbigniew Skoczyłaś, „Algebra liniowa 1 – kolokwia i egzaminy”, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2005
 8. „Zbiór zadań z algebry”, pod.red. Aleksieja I. Kostrikina, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 9. J.Klukowski, I.Nabiałek, „Algebra dla studentów”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004
 10. Jerzy Rutkowski, „Algebra abstrakcyjna w zadaniach”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
  (zadania + rozwiązania, odpowiedzi)