Ostatnia modyfikacja podstrony: 05.06.2019 13:08

dr inż. Julian Balcerek

Stanowisko:          Adiunkt

Miejsce pracy:      p. 236 MCH

Telefon:              61 647 5936

E-mail:                  julian.balcerek@put.poznan.pl

www:                      

Konsultacje:         poniedziałek, g. 11:45 - 13:15

Prowadzone przedmioty:

  Ćwiczenia
Podstawy teorii sygnałów rok II, sem. 3 (I st)
Modelowanie i identyfikacja rok I, sem. 2 (II st.)      
   Laboratorium
Systemy biometryczne rok I, sem. 2 (II st.)    

Plan zajęć (sem. zimowy 2018/2019):

Dodatkowe obowiązki:

              Opiekun Sekcji Telewizji i Systemów Wizyjnych Robotów Koła Naukowego Decybel

Publikacje:

    2019

Stasik P.M., Balcerek J., Extensible Implementation of Reliable Pixel Art Interpolation, Foundations of Computing and Decision Sciences (FCDS), pp. 213−239, vol. 44, no. 2, 2019.
 

    2018

Balcerek J., Łuczak M., Pawłowski P., Dąbrowski A., Automatic recognition of image details using stereovision and 2D algorithms, Proc. of Signal Processing − Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications SPA’2018, IEEE International Conference, pp. 268−273, Poznań, Poland, 19−21 September 2018.
 
Konieczka A., Balcerek J., Dąbrowski A., Method of adaptive pixel averaging for impulse noise reduction in digital images, Baltic URSI (Union Radio-Scientifique Internationale, International Union of Radio Science) Symposium, pp. 221−224, Poznań, Poland, 14−17 May 2018.
 
Balcerek J., Pawłowski P., Dąbrowski A., Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do klasyfikacji zgłoszeń alarmowych (Application of artificial neural network for classification of emergency notifications), Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, pp. 2−7, no. 4/2018. 
 

    2017

Balcerek J., Pawłowski P., Dąbrowski A., Konieczka A., Wykrywanie zdarzeń w monitoringu CCTV z wykorzystaniem technologii 3D (Detection of events in CCTV with 3D technology), Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, pp. 31−34, no. 10/2017.
 
Stasik P.M., Balcerek J., Improvements in upscaling of pixel art, Proc. of Signal Processing − Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications SPA’2017, IEEE International Conference, pp. 371−376, Poznań, Poland, 20−22 September 2017.
 
Balcerek J., Pawłowski P., Dąbrowski A., Classification of emergency phone conversations with artificial neural network, Proc. of Signal Processing − Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications SPA’2017, IEEE International Conference, pp. 343−348, Poznań, Poland, 20−22 September 2017.
 
Konieczka A., Stankiewicz A., Balcerek J., Odszumianie obrazów OCT z wykorzystaniem detekcji krawędzi i uśredniania (OCT image denoising using edge detection and averaging), XVI Krajowa Konferencja Elektroniki, str. 392−397, Darłowo, 05−09 czerwca 2017.
 

    2016

Balcerek J., Pawłowski P., Dąbrowski A., Recognition of event details in 3D video monitoring, Proc. of the Final Dependable Cyber Physical Systems (DCPS) Evaluation Workshop, pp. 40−45, Cottbus, Germany, November 25th, 2016.
 
Konieczka A., Piniarski K., Balcerek J., HDR tonal mapping algorithm for mobile devices, Proc. of Signal Processing − Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications SPA’2016, IEEE International Conference, pp. 243−247, Poznań, Poland, 21−23 September 2016.
 
Konieczka A., Balcerek J., Pawłowski P., An effective method of HDR images generation for CCTV systems, Electrical Review (Przegląd Elektrotechniczny), pp. 102−105, no. 9/2016.
 
Balcerek J., Piniarski K., Konieczka A., Pawłowski P., Dąbrowski A., Embedded mobile systems to assist road users in urban environments, Electronics – Constructions, Technologies, Applications, pp. 7−13, no. 4/2016.
 

     2015

Balcerek J., Pawłowski P., Dąbrowski A., Vision-based assistance systems for road users, Proc. of the Annual Evaluation Workshop of the thematic Network on Dependable Cyber Physical Systems (DCPS), pp. 59-63, Cottbus, Germany, November 27th, 2015.
 
Konieczka A., Chmielewska A., Balcerek J., Automatyczne wykrywanie osób w nagraniach uzyskanych przy niedostatecznym oświetleniu (Automatic detection of people from the recordings obtained in low lighting conditions), Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), str. 101-104, rok 91, nr 9/2015, DOI:10.15199/48.2015.09.26.
 
Balcerek J., Piniarski K., Urbanek M., Szałecki K, Konieczka A., Mobile applications for driver and pedestrian assistance, Proc. of Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications SPA’2015, IEEE Poland Section Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, pp. 197-202, Poznań, Poland, 23-25 September 2015.
 
Balcerek J., Pawłowski P., Dąbrowski A., Konieczka A.,  Relations between features for automatic recognition of abnormal cases in emergency telephone call systems, Proc. of Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications SPA’2015, IEEE Poland Section Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, pp. 191-196, Poznań, Poland, 23-25 September 2015.
 
Konieczka A., Balcerek J., Chmielewska A., Dąbrowski A., Approach to local contrast enhancement, Proc. of Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications SPA’2015, IEEE Poland Section Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, pp. 16-19, Poznań, Poland, 23-25 September 2015.
 
Cetnarowicz D., Balcerek J., Konieczka A., Klasyfikacja energetycznego obrazu chodu (Classification of gait energy image), XIV Krajowa Konferencja Elektroniki, str. 597−602, Darłowo, 08−12 czerwca 2015.
 
Balcerek J., Pawłowski P., Dąbrowski A., Konieczka A., Model mechanizmu rozpoznawania mówców i zdarzeń w systemie numeru alarmowego (Model of caller and event recognition mechanism for emergency telephone system), XIV Krajowa Konferencja Elektroniki, str. 572−577, Darłowo, 08−12 czerwca 2015.
 
Balcerek J., Konieczka A., Piniarski K., Maćkowiak K., Marciniak T., Dąbrowski A., Automatyczne systemy wizyjne usprawniające ruch drogowy i zwiększające bezpieczeństwo (Automatic vision systems for improvement of traffic efficiency and safety), Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, str.7−13, nr 4/2015, DOI: 10.15199/13.2015.4.1.
 

     2014

Balcerek J., Dąbrowski A., Konieczka A., Szybka konwersja obrazów 2D do 3D oparta na zredukowanej liczbie parametrów kontrolnych, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), str. 11-16, nr 12/2014.
 
Balcerek J., Pawłowski P., Dąbrowski A., Konieczka A., Search mechanism for automatic recognition of speakers and various announcements about the same event, Proc. of the Annual Evaluation Workshop of the thematic Network on Dependable Cyber Physical Systems (DCPS), pp. 54-59, Cottbus, Germany, November 7th, 2014.
 
Balcerek J., Konieczka A., Marciniak T., Dąbrowski A. Maćkowiak K., Piniarski K., Automatic detection of traffic lights changes from red to green and car turn signals in order to improve urban traffic, Proc. of SIGNAL PROCESSING: ALGORITHMS, ARCHITECTURES, ARRANGEMENTS AND APPLICATIONS SPA’2014, IEEE Poland Section Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, pp. 110-115, Poznań, Poland, 22-24 September 2014.
 
Balcerek J., Konieczka A., Marciniak T., Dąbrowski A. Maćkowiak K., Piniarski K., Video processing approach for supporting pedestrians in vehicle detection, Proc. of SIGNAL PROCESSING: ALGORITHMS, ARCHITECTURES, ARRANGEMENTS AND APPLICATIONS SPA’2014, IEEE Poland Section Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, pp. 100-103, Poznań, Poland, 22-24 September 2014.
 
Balcerek J., Metadata searching mechanisms for supporting of fast and reliable recognition of threats in urban environment, 3rd Biannual European – Latin American Summer School on Design, Test and Reliability (BELAS),  pp. 159-163, Frankfurt/Oder, Germany, April 28-30, 2014.
 
Konieczka A., Balcerek J., Dąbrowski A., Iteracyjna metoda usuwania szumu impulsowego z obrazów cyfrowych (Iterative method of impulse noise removing from digital images), Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, str.21−24, nr 4/2014.
 
Balcerek J., Dąbrowski A., Konieczka A., Zastosowanie stereowizji we wspomaganiu operatorów monitoringu wizyjnego (Supporting stereovision tool for visual monitoring operators), Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, str.9−13, nr 4/2014.
 

     2013

Dąbrowski A., Balcerek J., Drgas S., Marciniak T., Meyer A., Pawłowski P., Klasyfikacja i rozpoznawanie osób na podstawie rozmów na telefony alarmowe, chapter in book Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia, scientific editors: Pach A.R., Rau Z., Wągrowski M., pp. 350-377, Wolters Kluwer, Warszawa, 2013. 
 
Konieczka A., Balcerek J., Dąbrowski A., Iterative average filtering for image denoising, Proc. of SIGNAL PROCESSING: ALGORITHMS, ARCHITECTURES, ARRANGEMENTS AND APPLICATIONS SPA’2013, IEEE Poland Section Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, pp. 302-305, Poznań, Poland, 26-28 September 2013.
 
Balcerek J., Dąbrowski A., Konieczka A., Stereovision option for monitoring systems – a method based on perception control of depth, Proc. of SIGNAL PROCESSING: ALGORITHMS, ARCHITECTURES, ARRANGEMENTS AND APPLICATIONS SPA’2013, IEEE Poland Section Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, pp. 226-230, Poznań, Poland, 26-28 September 2013.
 

     2012

Dąbrowski A., Balcerek J., Konieczka A., An Approach to Adjustment and Reduction of the Number of Controlling Parameters for Simple 2D to 3D Image Conversion Schemes, Proc. of NEW TRENDS IN AUDIO AND VIDEO/SIGNAL PROCESSING: ALGORITHMS, ARCHITECTURES, ARRANGEMENTS AND APPLICATIONS NTAV/SPA’2012, IEEE Poland Section Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, pp. 227-231, Łódź, Poland, 27-29 September 2012.

Balcerek J., Konieczka A., Dąbrowski A., Stankiewicz M., Krzykowska A., Approach to evoking stereovision impressions from images, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), str. 17-23, nr 6/2012.

Dąbrowski A., Drgas Sz., Pawłowski P., Balcerek J., Development of PUEPS corpus of emergency telephone conversations, Proc. of the Language Resources for Public Security Applications Workshop (LRPS 2012) at 8th international conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012), pp. 8-12, Istanbul, Turkey, 27 May 2012.

Balcerek J., Konieczka A., Dąbrowski A., Marciniak T., Proste metody tworzenia map głębokości i wypełniania luk informacyjnych przy konwersji obrazów 2D do 3D, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, str.9−13, nr 5/2012.

 

     2011

Balcerek J., Konieczka A., Dąbrowski A., Marciniak T., Binary depth map generation and color component hole filling for 3D effects in monitoring systems, Proc. of SIGNAL PROCESSING SPA’2011, IEEE Poland Section Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, pp. 138-143, Poznań, Poland, 29–30 September 2011.

Balcerek J., Pawłowski P. Multicriteria Metadata Mechanisms for Fast and Reliable Searching of People Using Databases with Unreliable Records. Proc. of 4th International Conference MCSS 2011, 225−232, June 2−3, Krakow, Poland. Springer. Communications in Computer and Information Science, 2011.

Balcerek J., Konieczka A., Dąbrowski A., Stankiewicz M., Krzykowska A. Brightness Correction and Stereovision Impression Based Methods of Perceived Quality Improvement of CCTV Video Sequences. Proc. of 4th International Conference MCSS 2011, 64−72, June 2−3, Krakow, Poland. Springer. Communications in Computer and Information Science, 2011.

Balcerek J., Dąbrowski A., Drgas Sz., Pawłowski P., Konieczka A., Database and recording system for registration, maintaining and fast searching of emergency telephone calls, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, str.116−123, nr 5/2011.

Konieczka A., Balcerek J., Dąbrowski A.,  Metoda poprawy czytelności obrazów z monitoringu CCTV, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, str.77−79, nr 5/2011.

 

     2010

Balcerek J., Pawłowski P., Konieczka A., Drgas S., Dąbrowski A. Kmieciak M., Database of emergency telephone calls – system tools for real-time registration and metadata searching, Proc. of SIGNAL PROCESSING SPA’2010, IEEE Poland Section Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, pp. 89-94, Poznań, Poland, 23–25 September 2010.

Balcerek J., Chmielewska A., Dąbrowski A., Jackowski D., Konieczka A., Marciniak T., Pawłowski P., Recognition of threats in urban areas by means of the analysis of video sequences, Proc. of MULTIMEDIA COMMUNICATIONS, SERVICES AND SECURITY, MCSS 2010, IEEE International Conference, str.41-48, Kraków, 6-7 maja 2010.

Konieczka A., Balcerek J., Dąbrowski A., Powiększanie zakresu dynamicznego zdjęć zapisanych w formacie RAW, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, str.42-45, nr 3/2010.

Balcerek J., Drgas Sz., Dąbrowski A., Konieczka A., Koncepcja multimedialnej bazy danych do rejestracji i przeszukiwania rozmów na telefony alarmowe, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, str.10-13, nr 3/2010.

 

     2009

Dąbrowski A., Marciniak T., Drgas Sz., Balcerek J., Konieczka A., Database with facilities for speaker classification and recognition based on emergency telephone conversations, Proc. of 4th Language & Technology Conference, pp. 148-152, Poznań, Poland, November 6-8, 2009.

Balcerek J., Drgas Sz., Dąbrowski A., Konieczka A., Prototype multimedia database system for registration of emergency situations, Proc. of SIGNAL PROCESSING SPA’2009, IEEE Poland Section Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, pp. 144–148, Poznań, Poland, 24–26 September 2009.

Konieczka A., Balcerek J., Dąbrowski A., Improvement of dynamic range of photography in RAW format representation, Proc. of SIGNAL PROCESSING SPA’2009, IEEE Poland Section Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, pp. 62–65, Poznań, Poland, 24–26 September 2009.

Balcerek J., Konieczka A., Standardy kodowania sekwencji wizyjnych, a technologie zapisu optycznego, subsection in book Zainteresowania badawcze młodzieży akademickiej, red. Buczek A., Czajkowska-Ziobrowska D., Rondalska D., Zobrowski P., pp.33-34, first edition, Poznań, April 2009.

Balcerek J., Dąbrowski A., Konieczka A., Stereowizyjne metody tworzenia wrażeń trójwymiarowych z obrazów dwuwymiarowych, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, pp.62-67, no. 3/2009.

Meyer A., Portalska H., Portalski M., Konieczka A., Balcerek J., Metoda wizualizacji pola akustycznego mis dźwiękowych, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, pp. 29-34, no. 3/2009.

 

     2008

Balcerek J., Dąbrowski A., Konieczka A., Simple efficient techniques for creating effective 3D impressions from 2D original images,  Proc. of SIGNAL PROCESSING NTAV/SPA‘2008, IEEE Poland Section Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, pp. 219-224, Poznań, Poland, 25-27th September 2008.

Meyer A., Portalska H., Portalski M., Konieczka A., Balcerek J., Visualization of sound bowl acoustic field, Proc. of SIGNAL PROCESSING NTAV/ SPA‘2008, IEEE Poland Section Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, pp. 103-108, Poznań, Poland, 25-27th September 2008.

Balcerek J., Chmielewska I., Multimodalna baza danych dla celów identyfikacji – model i zastosowania, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, pp. 23-28, no. 4/2008.

 

     2007

Balcerek J., Chmielewska I., Speaker identification - oriented multimodal database system model, Proc. of SIGNAL PROCESSING SPA‘2007, Poland Section, Chapter Circuits and Systems IEEE, pp. 147-151, Poznań, Poland, 7th September 2007.

 

Zainteresowania naukowe:

Stereowizja i rozpoznawanie danych w dziedzinie cyfrowego przetwarzania sygnałów.