Ostatnia modyfikacja podstrony: 04.03.2016 09:08

mgr inż. Agata Chmielewska

Stanowisko:          St. ref. techniczny, doktorantka

Miejsce pracy:       p. 203 MCH

Telefon:                 61 647 5943

E-mail:                   agata.chmielewska@put.poznan.pl

www:                      

Konsultacje:         czwartek 11:30-13:00

Prowadzone przedmioty:

Laboratorium 
Podstawy miernictwa technicznego rok II, sem. 4                                                   
Ćwiczenia
Kompresja i kodowanie sygnałów rok I, sem. 1 (II st.)

Plan zajęć (sem. letni 2015/2016):

 

Publikacje:

       2011

 1. Chmielewska A., Pawłowski P., Dąbrowski A., Zastosowanie metod przetwarzania sekwencji wideo do wspomagania monitoringu miejskiego, Teoria i zastosowanie informatyki, vol. 9, nr 3: 65-83, 2011
 2. Chmielewska A., Dąbrowski A., Namerła A., Pawłowski P., Weychan R., Stankiewicz M., Comparison of NI LabVIEW and NI Vision Builder AI environments in fast prototyping of video processing algorithms for CCTV using smart camera, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, 5/2011: 72-76, 2011
 3. Dąbrowski A., Meyer A., Chmielewska A., Weychan R., Segmentacja mówców w rozmowach telefonicznych na podstawie znaku wodnego, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, 5/2011: 98-102, 2011
 4. Marciniak T., Dąbrowski A., Chmielewska A., Krzykowska A., Analysis of Particular Iris Recognition Stages, Communications in Computer and Information Science, 149: 198-206, 2011
 5. Dąbrowski A., Pawłowski P., Kardyś P., Meyer A., Portalski M., Chmielewska A., Jackowski D., Weychan R., Namerła A., Creating Automatics and Robotics Courses Using LabVIEW, NI ELVIS II, NI CompactDAQ, and NI Vision, National Instruments Case Study Booklet, Eastern Europe: 33-37, 2011
 6. Dąbrowski A., Meyer A., Pawłowski P., Weychan R., Kardyś P., Chmielewska A., Namerła A., Od metrologii do systemów wizyjnych: środowisko NI LabVIEW w laboratoriach naukowych, Wiadomości Elektrotechniczne, 11/2011: 42-44, 2011

       2012

 1. Chmielewska A., Dąbrowski A., Marciniak T., Weychan R., Waszczuk Ł., Zamorski D., System automatycznego liczenia obiektów w ruchu miejskim, Teoria i zastosowanie informatyki, vol. 10, nr 2: 83-93, 2012
 2. Marciniak T., Dąbrowski A., Chmielewska A., Krzykowska A., Selection of parameters in iris recognition system, Multimedia Tools and Applications, volume 51, number 3: 1-16, Impact Factor: 0,617, 2012
 3. Marciniak T., Dąbrowski A., Chmielewska A., Weychan R., Face Recognition from Low Resolution Images, Communications in Computer and Information Science, 287: 220-229, 2012
 4. Dąbrowski A., Pawłowski P., Weychan R., Meyer A., Portalski M., Chmielewska A., Janiak T.,  Real-time watermarking of one side of telephone conversation for speaker segmentation, Przegląd Elektrotechniczny, 6/2012: 36-41, Impact Factor: 0.244, 2012
 5. Marciniak T., Pawłowski P., Dąbrowski A., Krzykowska A., Chmielewska A., Dobór elementów sprzętowo-programowalnych w systemie akwizycji obrazu tęczówki do celów identyfikacji osób, Przegląd Elektrotechniczny, 11b/2012: 18-22, Impact Factor: 0.244, 2012

       2013

 1. Marciniak T., Chmielewska A., Weychan R., Parzych M., Dąbrowski A., Influence of low resolution of images on reliability of face detection and recognition, Multimedia Tools and Applications, DOI:10.1007/s11042-013-1568-8, 1-19, Impact Factor: 0,617, 2013
 2. Chmielewska A., Weychan R., Marciniak T., Dąbrowski A., Hartwich M., Owczarczak M., Fast Prototyping for Video Monitoring Systems with the Use of DSP Module, International Journal of Electronics and Telecommunications, Volume 59, Issue 4: 375-381, 2013

       2014

 1. Marciniak T., Chmielewska A., Dąbrowski A., Malina A., People counting vision system based on ARM processor programmed using Simulink environment, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, 6/2014: 55-59, 2014

       2015

 1. Chmielewska A., Parzych M., Marciniak T., Dąbrowski A., New approach to traffic density estimation based on indoor and outdoor scenes from CCTV, Foundations of Computing and Decision Sciences, Vol. 40 No.2: 119-132, 2015

 

Udział w konferencjach:

      2010

 1. Chmielewska A., Pawłowski P., Dąbrowski A., Przetwarzanie sekwencji wideo w automatycznym rozpoznawaniu stanów zagrożenia, VII MiSKwT, VII Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice: 9-14, 2010
 2. Balcerek J., Chmielewska A., Dąbrowski A., Jackowski D., Konieczka A., Marciniak T., Pawłowski P., Recognition of threats in urban areas by means of the analysis of video sequences, MCSS 2010, Multimedia Communications, Services and Security 2010: 41-48, 2010
 3. Dąbrowski A., Pawłowski P., Kardyś P., Meyer A., Portalski M., Chmielewska A., Jackowski D., Weychan R., Namerła A., Konieczka A., Wykorzystanie NI LabVIEW, ELVIS II, CompactDAQ i SmartCamera z osprzętem w kształceniu studentów w Pracowni Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Politechniki Poznańskiej, NI Academic & Research Days, 2010

      2011

 1. Marciniak T., Dąbrowski A., Chmielewska A., Krzykowska A., Analysis of Particular Iris Recognition Stages, MCSS 2011, Multimedia Communications, Services and Security 2011, Communications in Computer and Information Science, 149: 198-206, 2011
 2. Dąbrowski A., Meyer A., Pawłowski P., Weychan R., Kardyś P., Chmielewska A., Namerła A., Od metrologii do systemów wizyjnych: środowisko NI LabVIEW w laboratoriach naukowych, KKE 2011, Krajowa Konferencja Elektroniki, 2011
 3. Chmielewska A., Dąbrowski A., Meyer A., Portalski M., Weychan R., Segmentation of speakers during emergency call with a watermarking technique, IEEE SPA, IEEE Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications: 106-111, 2011

      2012

 1. Marciniak T., Weychan R., Chmielewska A., Dąbrowski A., Influence of Pose Angle on Face Recognition from Very Low Resolution Images, IEEE NTAV/SPA 2012, IEEE New Trends in Audio and Video / Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications: 177-181, 2012
 2. Marciniak T., Dąbrowski A., Chmielewska A., Nowakowski M., Real-Time Bi-Directional People Counting Using Video Blob Analysis, IEEE NTAV/SPA 2012, IEEE New Trends in Audio and Video / Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications: 161-166, 2012
 3. Marciniak T., Pawłowski P., Dąbrowski A., Krzykowska A., Chmielewska A., Dobór elementów sprzętowo-programowalnych w systemie akwizycji obrazu tęczówki do celów identyfikacji osób, XI KKE, XI Krajowa Konferencja Elektroniki: 480‑485, 2012
 4. Marciniak T., Dąbrowski A., Chmielewska A., Weychan R., Face Recognition from Low Resolution Images, MCSS 2012, Multimedia Communications, Services and Security 2012, Communications in Computer and Information Science, 287: 220-229, 2012

      2013

 1. Parzych M., Chmielewska A., Marciniak T., Dąbrowski A., Chrostowska A., Klincewicz M., Automatic people density maps generation with use of movement detection analysis, HSI 2013, 6th International Conference on Human System Interaction, ISBN: 978-1-4673-5636-7, 26-31, 2013, Artykuł zdobył nagrodę: "The Best Paper Award in the area of Human Machine Interaction"
 2. Chmielewska A., Marciniak T., Dabrowski A., Szybkie modelowanie algorytmów przetwarzania sekwencji wideo w systemie z procesorem sygnałowym, KKE 2013, XII Krajowa Konferencja Elektroniki, 864-869, 2013
 3. Marciniak T., Chmielewska A., Weychan R., Dąbrowski A., Fast prototyping of automatic real-time event detection facilities for video monitoring using DSP module, 20th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, 473 - 478, 2013
 4. Chmielewska A., Effective face detection and recognition in video monitoring systems, 9th Internetional Scientific Congres: Societas Humboldtiana Polonorum, A SECURE WORLD - understanding - trust - responsibility, 2013

       2014

 1. Parzych M., Chmielewska A., Marciniak T., Dąbrowski A., New approach to people density estimation based on video surveillance, IEEE Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications, SPA 2014: 94-99, 2014

       2015

 1. Chmielewska A., Marciniak T., Dąbrowski A., Separation of moving objects for automatic people counting, XIV Krajowa Konferencja Elektroniki: 591-596, 2015
 2. Konieczka A., Chmielewska A., Balcerek J., Automatyczne wykrywanie osób z nagrań uzyskanych przy niedostatecznym oświetleniu, XIV Krajowa Konferencja Elektroniki: 585-590, 2015
 3. Chmielewska A., Automation of vision inspection in urban areas, IFIP Doctoral Seminar on Software-Intensive System Engineering, 2015
 4. Konieczka A., Balcerek J., Chmielewska A., Dąbrowski A., Approach to local contrast enhancement, IEEE Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications, SPA 2015: 16-19, 2015
 5. Chmielewska A., Walkowiak P., Parzych M., Marciniak T., Dąbrowski A., Application of the projective geometry in the density mapping based on CCTV monitoring, IEEE Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications, SPA 2015: 179-184, 2015

 

Prace przeglądowe:

 1. Dąbrowski A., Cetnarowicz D., Marciniak T., Pawłowski P., Balcerek J., Chmielewska A., Drgas Sz., Jackowski D., Konieczka A., Misiorek F., Weychan R., Namerła A., Stankiewicz M., Krzykowska A., Szczuko P., Słowikowski S., Dalka P., Szwoch G., Czyżewski A., Kotus J., Kostek B., Kulasek Ł., Cypukow G., 2010, D. 7.3 - Biometric features analysis component based on video and image information, projekt ramowy Unii Europejskiej FR 7: Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment, raport dostępny pod:http://www.indect-project.eu/files/deliverables/public/deliverable-7.3/view
 2. Pleva M., Vozáriková E., Vavrek J., Doboš L., Velten J., Dabrowski A., Cetnarowicz D., Marciniak T., Pawłowski P., Balcerek J., Chmielewska A., Drgas Sz., Konieczka A., Weychan R., Namerła A., Stankiewicz M., Krzykowska A., Lopatka K., Kotus J., Szczuko P., Czyzewski A., Tomaszewski M., Roche R., Ross M., 2011, D. 7.4 – Multimodal features analysis component, projekt ramowy Unii Europejskiej FR 7: Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment, raport dostępny pod: http://www.indect-project.eu/files/deliverables/public/deliverable-7.4/view
 3. Dąbrowski A., Krzykowska A., Cetnarowicz D., Marciniak T., Pawłowski P., Balcerek J., Chmielewska A., Drgas Sz., Konieczka A., Weychan R., Namerła A., Stankiewicz M., Czyżewski A. , Szczuko P.,  Kotus J., Szwoch G., Dalka P.,  Cypukow I.,  Kostek B.,  Ciarkowski A., Şarlan H., Velten J., Avriilidis A., Haselhoff A., 2012, D. 7.5 – Prototype of automatic event detection system, projekt ramowy Unii Europejskiej FR 7: Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment, raport dostępny pod: http://www.indect-project.eu/files/deliverables/public/deliverable-7.5/view
 4. Velten J., Kummert A., Gavrirlidis A., Czyżewski A., Dalka P., Kłosowski M., Kostek B., Kotus J., Kusio M., Pankiewicz B., Szczepański S., Szczuko P., Szwoch G., Wójcikowski M., Dąbrowski A., Cetnarowicz D., Drgas Sz., Marciniak T., Chmielewska A., Krzykowska A., Pleva M., Dobos L., 2012, D. 7.6 – Preliminary multimodal features detection system prototype, projekt ramowy Unii Europejskiej FR 7: Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment, raport dostępny pod: http://www.indect-project.eu/files/deliverables/public/deliverable-7.6/view