Ostatnia modyfikacja podstrony: 25.02.2019 14:46

dr inż. Paweł Pawłowski

Stanowisko:          Adiunkt

Miejsce pracy:       p. 234 MCH

Telefon:                 61 647 5934

E-mail:                   pawel.pawlowski(at)put.poznan.pl

www:                      

Konsultacje:         poniedziałek, g. 13:30 - 15:00, s. 234 MCH

 

Prowadzone przedmioty:


  Wykłady 
Podstawy elektroniki rok II, sem. 3 (I st.)      
Podstawy elektroniki rok II, sem. 3 (I st. niestacjonarne) 
Sieci komputerowe rok IV, sem. 7 (I st.)
Sieci komputerowe rok IV, sem. 8 (I st. niestacjonarne)
Multimedia i Internet rok IV, sem. 7 (I st.)
Inteligentne systemy wizyjne rok I, sem. 1 (II st.)
Elektronika praktyczna rok I, sem. 2 (II st.)
Programowalne układy cyfrowe i procesory sygnałowe rok I, sem. 2 (II st.)
Prototypowanie układów wbudowanych w środowisku LabVIEW rok II, sem. 3 (II st.)
Elektronika praktyczna rok I, sem. 1 (II st. SAR)
Sieci teleinformatyczne rok I, sem. 2 (II st. SAR)
  Laboratorium
Podstawy elektroniki rok II, sem. 3 (I st.) 
Podstawy elektroniki rok II, sem. 3 (I st. niestacjonarne)
Sieci komputerowe rok IV, sem. 7 (I st.)
Elektronika praktyczna rok I, sem. 2 (II st.)
Elektronika praktyczna rok I, sem. 1 (II st. SAR)
Prototypowanie układów wbudowanych w środowisku LabVIEW rok II, sem. 3 (II st.)
Projekt
Elektronika praktyczna rok I, sem. 2 (II st.)
Prototypowanie układów wbudowanych w środowisku LabVIEW rok II, sem. 3 (II st.)   

 

Plan zajęć (sem. zimowy 2017/2018):

Dodatkowe funkcje:

* Opiekun Sekcji Teleinformatyki, Techniki internetowych i Mikroprocesorów  Koła Naukowego Decybel

* Współorganizator międzynarodowych studiów doktoranckich Dependable Hardware / Software Systems ZUSYS
   we współpracy z TU Cottbus (Niemcy), PUT Poznań, IHP Frankfurt/O (Niemcy), TU Liberec (Czechy),
   TU Tallin (Estonia) (2008-2016)

* Członek komitetu organizacyjnego konferencji naukowej IEEE Signal Processing Algorithms, Architectures,
   Arrangements, and Applications (SPA)  http://www.ieee.put.poznan.pl (od 2000)

* członek (status SENIOR MEMBER) organizacji Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) www.ieee.org (od 2000)

* Koordynator współpracy z oddziałami w Zarządzie Polskiej Sekcji IEEE (w kadencjach 2016-2017, 2018-2019) www.ieee.pl

* członek Rady Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej (w kadencjach 2012-2016, 2016-2020)

* recenzent czasopisma Applied Soft Computing (ASOC) http://www.journals.elsevier.com/applied-soft-computing/

* Współzałożyciel Akademii LabVIEW (LabVIEW Academy) na Politechnice Poznańskiej (rok zał. 2017)

* Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD) National Instruments (2010-2012, 2015-2017, 2018-2020)

 

Publikacje:

     2012

  1. A. Dąbrowski, P. Pawłowski, R. Weychan, A. Meyer, M. Portalski, A. Chmielewska, T. Janiak, Real-time watermarking of one side of telephone conversation for speaker recognition, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), R. 88, Nr 6/2012, pp. 36 – 41
  2. A. Dąbrowski, P. Pawłowski, M. Stankiewicz, F. Misiorek, Fast and accurate digital signal processing realized with GPGPU technology, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), R. 88, Nr 6/2012, pp. 47 – 50
  3. T. Marciniak, P. Pawłowski, A. Krzykowska, A. Chmielewska, A. Dąbrowski, Dobór elementów sprzętowo-programowych w systemie akwizycji obrazu tęczówki do celów identyfikacji osób, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), R. 88, Nr 11b/2012, pp. 18 – 22
  4. A. Dąbrowski, S. Drgas, P. Pawłowski, J. Balcerek, Development of PUEPS - corpus of emergency telephone conversations, Proceedings of Language Resources for Public Security Applications Workshop, LREC 2012, 2012, pp. 8 – 12
  5. P. Pawłowski, R. Weychan, A. Dąbrowski, Sz. Drgas, Design of DSP Supported Systems for Real-Time Voice Watermarking, Conf. Proc. of New Trends in Audio and Video / Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (NTAV/SPA 2012), Łódź 2012, pp. 191 – 196

Zainteresowania:

* elektronika praktyczna

* arytmetyki o maksymalnej i quasi-maksymalnej precyzji

* procesory sygnałowe i mikrokontrolery