Ostatnia modyfikacja podstrony: 24.05.2018 11:43

Laboratorium

Systemy automatyki ze sprzężeniem wizyjnym

Tematy laboratoriów
Wprowadzenie do środowiska TIA Portal. Konfiguracja sterownika i tworzenie nowego projektu.

lab00_introduction
lab00_configuration
lab00_practise

1. Typy zmiennych i bloki danych (DB). Korzystanie z Watch table.

lab01_introduction
lab01_practise
lab01_tips&tricks

2. Funkcje (FC) i bloki funkcyjne (FB). 

lab02_introduction
lab02_practise
lab02_practise_task1
lab02_tips&tricks

3. Dodawanie panelu HMI do projektu. Programowanie ekranów panelu.

lab03_introduction_practise
lab03.rar

4. Automatyczna inspekcja wizyjna - część I.

IV-500CA_user_manual
lab04_introduction_practise
lab04_testboard

5. Automatyczna inspekcja wizyjna - część II.

lab05_practise
lab05_testboard

6.  Konfiguracja połączenia pomiędzy dwoma sterownikami.

lab06_practise

UWAGA!
Zmiania ogranizacji zajęć: laboratorium 6 realizowane
jest w 4 grupach, każda grupa
obsługuje 2 stanowiska lab

Zakończenie zajęć, odrabianie/poprawianie zaległych laboratoriów, wystawienie ocen końcowych.

 

 

Ogólne zasady zaliczenia przedmiotu:
 
1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
2. Zajęcia ćwiczeniowo-laboratoryjne:
          Podczas laboratorium praca odbywa się w zespołach dwuosobowych.
          Każdy zespół jest odpowiadzialny za przydzielone na cały semestr stanowisko pracy.
          Przed zajęciami należy zapoznać się z instrukcją laboratoryjną.
          Każdy zespół jest zobowiązany do opracowania i oddania sprawozdania na zajęciach.
          Wzór nagłówka sprawozdania (lab_issw_naglowek.doc).
3. Zajęcia projektowe:
          Temat projektu realizuje się w zespołach dwu/trzyosobowych.
          Temat projektu zostanie uzgodniony z prowadzącym.
          Aby zaliczyć projekt należy oddać raport z przeprowadzonych prac z dołączoną płytą z oprogramowaniem.
 
Informacje:

          Ogólne specyfikacje projektów znajdują się tutaj. Wzór instrukcji laboratoryjnej znajduje się tutaj. Temat zostaje przypisany do danej grupy po deklaracji wyboru i omówieniu szczegółów projektu z prowadzącym.

Literatura:

          1. Kwaśniewski J., Sterowniki SIMATIC S7-1200 w praktyce inżynierskiej, Wyd. BTC, Legionowo 2013

          2. Pierwsze kroki z S7-1200 - Podręcznik - wydanie 4/2012 (Egzemplarz bezpłatny)

          3. Tutoriale dotyczące webservera: 
                    >> Getting started

                    >> Creating and using own Web pages