Ostatnia modyfikacja podstrony: 13.01.2019 07:40

Laboratorium

Przetwarzanie sygnałów i informacji (niestacjonarne)

Tematy zajęć Instrukcje
1-2.  Kompresja bezstratna.
         Zajęcia teoretyczne i praktyczne.
psi_lab0102.pdf
psi_lab0102.zip
3-4. Kompresja stratna. 
        Zajęcia teoretyczne i praktyczne.
psi_lab0304.pdf
psi_lab0304.zip
5-6. Szyfrowanie danych. 
        Zajęcia teoretyczne i praktyczne.
psi_lab0506.pdf
7-8. Korekcja danych. 
        Zajęcia teoretyczne i praktyczne.
psi_lab0708.pdf
9. PODSUMOWANIE  

 

Materiały dodatkowe:

        -  Wprowadzenie do MATLABa 
           (Obowiązujące strony:
         1-3 do 1-5, 1-6 do 1-4, 1-17 do 1-28, 2-2 do 2-17, 2-21 do 2-25, 3-2 do 3-9, 3-22 do 3-26, 4-2 do 4-15)
        -  MATLAB - Getting started

        -  Kodowanie LZ77 - przykład kodowania
        -  Kodowanie LZW - tutorial
        -  Kodowanie Huffmana - tutorial

        -  Zadania: Szyfrowanie Playfair'a, szyfr podstawieniowy, standard szyfrowania danych DES

Viterbi

 

Organizacja laboratorium:

  • Podczas laboratorium praca odbywa się w zespołach dwuosobowych lub trzyosobowych.

  • Przed zajęciami należy zapoznać się z instrukcją laboratoryjną.

  • Każdy zespół jest zobowiązany do opracowania i oddania sprawozdania z ćwiczeń na zajęciach.

  • W sprawozdaniu należy zamieścić odpowiedzi na polecenia z instrukcji laboratoryjnej.

  • Sprawozdanie z zajęć powinno zawierać nagłówek według wzoru (lab_psi_naglowek.doc).