Ostatnia modyfikacja podstrony: 03.11.2015 09:55

 

Pracownia Układów Elektroniczych i Przetwarzania Sygnałów (Politechnika Poznańska) we współpracy z:

Brandenburskim Uniwersytetem Technicznym (Niemcy),
Politechniką Śląską (Polska),
Uniwersytetem Technicznym w Libercu (Czechy)
oraz Uniwersytetem Technicznym w Tallinie (Estonia)

zaprasza wszystkich chętnych, którzy ukończyli studia magisterskie na kierunku
Automatyka i Robotyka (i nie tylko) do wzięcia udziału w programie: 

Dependable Cyber Physical Systems

w ramach którego prowadzimy

Studia Doktoranckie

z dziedziny

Niezawodnych systemów sprzętowo-programowych
(Dependable Hardware - Software Systems)

Download Infosheet (en) 

 

"Dependable Cyber Physical Systems" (DCPS) to projekt finansowany przez niemiecką fundację DAAD (German Academic Exchange Sercive): Program "Strategic Partnerships and Thematic Networks" (2013 - 2016), w którym udział biorą uczelnie i instytucje Europejskie.

Czym jest CPS/DCPS?

"Cyber-Physical Systems (CPS) are smart networked systems with embedded sensors, processors and actuators that are designed to sense and interact with the physical world (including the human users), and support real-time, guaranteed performance in safety-critical applications, as defined in a CPS Vision Statement published in 2012 by the Federal Networking and Information Technology Research and Development (NITRD) Program’s CPS Senior Steering Group. In CPS systems, the joint behavior of the cyber and physical elements of the system is critical - computing, control, sensing and networking can be deeply integrated into every component, and the actions of components and systems must be safe and interoperable. Just as the Internet transformed the way people interact with information, CPS is transforming the way people interact with engineered systems and promoting sustainability."

Z. Wang et al., Cyber-Physical Systems for Water Sustainability: Challenges and opportunities, IEEE Comm. Mag. Vol. 53, No. 5, 216-222, (2015)

 

Dependable Cyber Physical Systems (DCPS) to duże systemy i sieci zlokalizowane w świecie, będące pod kontrolą wielu zdalnych podsystemów komputerowych. Przykłady:

 - sieci elektryczne
 - kontrola przestrzeni powietrznych
 - kontrola ruchu pociągów
 - zarządzanie sygnalizacją świetlną na drogach miastowych i autostradach
 - bezprzewodowe sieci sensoryczne, np. w celu kontroli zanieczyszczeń środowiska

We wszystkich tych aplikacjach, komputery mają za zadanie monitorowania i kontroli innych systemów, jednocześnie zapewniając odpowiednie działanie w określonym (skończonym) czasie wg wymagań systemu.

 

DCPS jest wspierany przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz finansowany przez Ministerstwo Badań i Edukacji Niemiec (BMBF).