Ostatnia modyfikacja podstrony: 09.03.2017 13:29

 

Wykłady

Prototypowanie układów wbudowanych
w środowisku LabVIEW

Lp Tematy zajęć Materiały pomocnicze
1 Definicja, charakterystyka i architektura systemów wbudowanych. Projektowanie systemu wbudowanego według modelu V. Zastosowania wbudowanych układów elektronicznych. WUE01.pdf
2 Narzędzia do projektowania wbudowanych układów elektronicznych, system Altium Designer. Weryfikacja i testowanie projektu.

WUE02.pdf

3

Wirtualne instrumenty pomiarowe, architektura systemów wirtualnych, środowisko National Instruments LabVIEW, graficzny język programowania, kompilacja projektu na różnych platformach sprzętowych. Czasy reakcji i wydajność systemów wirtualnych. Platforma CompactRIO, system czasu rzeczywistego, wykorzystanie układów FPGA.

 

WUE03.pdf

WUE03a.pdf

WUE03b.pdf

 

4

Wydajność, szybkość działania, maksymalizacja sprawności systemu wbudowanego. Niezawodność, dokładność przetwarzania danych. Architektura bloków przetwarzania danych i sterowania w systemach wbudowanych, dobór komponentów składowych, mikrokontrolery, procesory sygnałowe, cyfrowe układy programowalne PLD, FPGA, procesory wbudowane, układy typu SoCi NoC. Typy pamięci, pamięć operacyjna, pamięci nieulotne, pamięci szeregowe i równoległe. Techniki redukcji poboru mocy.

WUE04.pdf

5

Metody programowania układów wbudowanych, programowanie niskopoziomowe i wysokopoziomowe, systemy operacyjne czasu rzeczywistego, translacja kodu, maszyny wirtualne, czas reakcji na zdarzenie, taktowanie procesorów i układów wejścia-wyjścia, cykl zegarowy a rozkazowy, przetwarzanie potokowe, zrównoleglenie działań.

Układy wejścia – wyjścia w systemach wbudowanych, interfejsy komunikacyjne szeregowe, równoległe, szybkość transmisji, zasięg. Standardy RS-232/485, I2C, 1-wire, SPI, USB, CAN, Ethernet.

WUE05.pdf
6 Monitorowanie pracy systemu wbudowanego, układy watchdog, metody zwiększania niezawodności oraz zmniejszania wpływu zakłóceń, techniki testowania i samonaprawiania układów scalonych. Interfejs JTAG. WUE06.pdf
7 Układy wbudowane w systemach wizyjnych. Telewizja przemysłowa: budowa, interfejsy, zastosowania. CCTV: kamery, rejestratory. DVB: odmiany, Set-top-box, SoC, procesory graficzne, interfejsy audio i wideo. WUE07.pdf
8 Podsumowanie, test końcowy  

 

Literatura podstawowa:

  • Embedded System Design, P. Marwedel, Kluwer Academic Publishers, Boston 2003

  • Wbudowane systemy mikroprocesorowe, A. Timofiejew, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2012

  • Komputerowe projektowanie układów cyfrowych, T. Łuba, B. Zbierzchowski, WKŁ, Warszawa, 2000

Literatura uzupełniająca:

  • Dokumentacja środowiska LabVIEW, National Instruments, 2016

  • Dokumentacja systemu Altium Designer, Altium, 2011

  • Dokumentacja środowiska Code Composer Studio, TI University Program, Texas Instruments, 2012

  • Rapid Prototyping of Digital Systems, Second Edition, A Tutorial Approach, J. Hamblen, M. Furman, Kluwer Academic Publishers 2002

  • Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2, P. Horowitz, W. Hill, WKiŁ, Warszawa 2009

  • Noty katalogowe elementów elektronicznych