Ostatnia modyfikacja podstrony: 10.05.2019 12:04

Laboratoria

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych w salach 226, 227, 228 i 229 MCH

Uwaga: Dostęp do materiałów jest zabezpieczony hasłem.

O hasło pytaj prowadzącego zajęcia.

Zajętość sal laboratoryjnych

Studia stacjonarne

AiR - Studia inżynierskie I stopnia

Semestr Laboratoria Prowadzący przedmiot
1 Technologie informacyjne dr inż. Paweł Pawłowski
3 Elementy optyki i akustyki dr inż. Andrzej Meyer
mgr inż. Karol Piniarski
mgr inż. Paweł Stasik
3 Podstawy elektroniki dr inż. Paweł Pawłowski
mgr inż. Andrzej Kubacki
mgr inż. Karol Piniarski
3 Podstawy teorii sygnałów dr inż. Piotr Kardyś
dr inż. Adam Konieczka
4 Przetwarzanie sygnałów i informacji dr Szymon Drgas
dr inż. Julian Balcerek
dr inż. Adam Konieczka
4 Podstawy miernictwa technicznego dr inż. Marek Portalski
dr inż. Andrzej Meyer
5 Układy elektroniki użytkowej doc dr inż. Marek Portalski
dr inż. Andrzej Meyer
5 Systemy mikroprocesorowe dr inż. Tomasz Marciniak
dr inż. Damian Cetnarowicz
6 Materiałoznawstwo dr inż. Piotr Kardyś
7 Sieci komputerowe

dr inż. Paweł Pawłowski
mgr inż. Marianna Parzych
dr inż. Damian Cetnarowicz

7 Multimedia i internet dr inż. Adam Konieczka

 

AiR - Studia magisterskie II stopnia

Semestr Laboratoria Prowadzący przedmiot
1 Inteligentne systemy wizyjne dr inż. Adam Konieczka
1 Przetwarzanie obrazów i sygnałów audio dr inż. Adam Konieczka
1 Akustyka techniczna dr inż. Andrzej Meyer
dr inż. Szymon Drgas
1 Programowalne układy cyfrowe i procesory sygnałowe dr inż. Tomasz Marciniak
1 Interfejsy człowiek-robot dr inż. Julian Balcerek
2 Elektronika praktyczna dr inż. Paweł Pawłowski
2 Sztuczna inteligencja i biometria dr inż. Julian Balcerek
2 Systemy automatyki ze sprzężeniem wizyjnym

mgr inż. Marianna Parzych

dr inż. Damian Cetnarowicz

3 Sieci neuronowe i algorytmy genetyczne dr inż. Damian Cetnarowicz
3 Prototypowanie układów wbudowanych w środowisku LabVIEW dr inż. Paweł Pawłowski

 

Wydz. Zarządzania - dzienne I stopnia

Semestr Laboratoria Prowadzący przedmiot
6 Podstawy teorii sygnałów systemów i informacji mgr inż. Agnieszka Stankiewicz
mgr inż. Marianna Parzych
6

Podstawy teorii sygnałów systemów i informacji

(ang. Introduction to Signal Processing)

dr inż. Szymon Drgas

 

Studia niestacjonarne

AiR - Studia zaoczne I stopnia

Semestr Laboratoria Prowadzący przedmiot
1 Technologie informacyjne dr inż. Julian Balcerek
3 Podstawy elektroniki dr inż. Paweł Pawłowski
4 Podstawy teorii sygnałów dr inż. Adam Konieczka
5 Przetwarzanie sygnałów i informacji dr inż. Adam Konieczka
5 Podstawy miernictwa technicznego dr inż. Marek Portalski
6 Systemy mikroprocesorowe dr inż. Tomasz Marciniak
7 Materiałoznawstwo dr inż. Piotr Kardyś
8 Sieci komputerowe dr inż. Damian Cetnarowicz

 


AiR - Studia zaoczne II stopnia (SAR - Systemy Automatyki i Robotyki)

Semestr Laboratoria Prowadzący przedmiot
1 Projektowanie systemów mikroprocesorowych dr inż. Tomasz Marciniak
1 Przetwarzanie obrazów dr inż. Adam Konieczka
1 Elektronika praktyczna dr inż. Paweł Pawłowski
2 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów dr inż. Damian Cetnarowicz
2 Sieci teleinformatyczne mgr inż. Marianna Parzych
mgr inż. Paweł Stasik
2 Programowanie procesorów sygnałowych dr inż. Tomasz Marciniak