Ostatnia modyfikacja podstrony: 26.01.2016 09:02

Tematy prac dyplomowych

W tabeli prezentujemy zarówno tematy proponowanych prac dyplomowych, jak również aktualnie realizowanych i już zakończonych. Stanowi to zbiór informacji o tematyce prac prowadzonych w Pracowni Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów przez poszczególnych promotorów. Może być również inspiracją do realizacji przyszłych prac, których tematy mogą być zaproponowane przez przyszłych dyplomantów i poddane standardowej procedurze zatwierdzania tematów przez Zespół ds dydaktyki na kierunku Automatyka i Robotyka Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Status: W - praca wypromowana  
T - praca w toku realizacji
P - propozycja tematu 

Prace dyplomowe magisterskie

Rok Promotor Dyplomant Temat pracy Status
2015 dr inż. 
Paweł Pawłowski
Michał Szymański Laboratoryjny model linii produkcyjnej ze sterownikiem Siemens S7-1200 W
2015 dr inż.
Paweł Pawłowski
Adam Pawlikowski Zautomatyzowane stanowisko do testowania programowalnych układów scalonych w środowisku LabVIEW W
2015 prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski Jan Szłapka Aplikacja sieciowa do zarządzania inteligentnym budynkiem za pomocą sterownika przemysłowego W
2015 prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski Paulina Misterska Rozpoznawanie emocji na podstawie obrazu twarzy W
2015 dr inż.
Damian Cetnarowicz
Karol Szałecki Zastosowanie sprzężenia wizyjnego w sterowaniu układem przemysłowym wykonawczym W
2015 dr inż.
Tomasz Marciniak
Albert Malina Śledzenie i identyfikacja osób na podstawie rozpoznawania twarzy W
2015 prof. dr hab. inż.
Adam Dąbrowski
Bartłomiej Leśniewski Dobór metod przetwarzania obrazów do klasyfikacji komórek W
2015 prof. dr hab. inż. 
Adam Dąbrowski
Paweł Lautenbach Analiza cytometryczna mikroskopowych kolorowych obrazów medycznych metodą GMM W
2015 dr inż. 
Paweł Pawłowski
Maciej Czarnecki Stereowizyjny system detekcji obiektów w czasie rzeczywistym W
2014 dr inż.
Paweł Pawłowski
Karol Piniarski System widzenia nocnego do wykrywania pieszych i zwierząt W
2008 dr inż.
Tomasz Marciniak
Mikołaj Myszka Optymalizacja algorytmu LDA do identyfikacji na podstawie obrazu twarzy W
2007 dr inż.
Tomasz Marciniak
Tomasz Kaminski Implementacja i analiza skuteczności identyfikacji osób na podstawie tęczówki W
2007 dr inż.
Tomasz Marciniak
Roman Rochówniak Dobór parametrów HMM w systemie rozpoznawania komend głosowych W


Prace dyplomowe inżynierskie    

Rok Promotor Dyplomant Temat pracy Status
2016 dr inż.
Tomasz Marciniak
Mateusz Rajewski, Maciej Skrzypczak Zintegrowany system automatycznego rozpoznawania mówcy z radia internetowego T
2016 dr inż.
Tomasz Marciniak

Roman Białek Kacper Palmowski Krzysztof Szot

Kontrola dostępu na podstawie rozpoznawania twarzy realizowanego przez system wbudowany T
2015 prof. dr hab. inż.
Adam Dąbrowski
Błażej Kotowski
Tomasz Pewiński
Applications for testing and recovery of hidden information audio signals W
2015 prof. dr hab. inż. Adam Dąborwski Dawid Fordoński
Wojciech Stanisławski
Stanowisko laboratoryjne do mapingu obiektów trójwymiarowych W
2015 dr inż.
Paweł Pawłowski
Krzysztof Żurad
Michał Mendyk
Maszyna CNC wspomagana sygnałem wizyjnym W
2015 dr inż.
Paweł Pawłowski
Mateusz Maćkowiak
Kamil Oślizło
Zliczanie pojazdów za pomocą kamer monitoringu standardu ONVIF W
2015 dr inż. 
Damian Cetnarowicz
Piotr Jurczenko
Szymon Wlazik
Ruchoma macierz mikrofonów z kamerą wideo sterowana z aplikacji komputerowej W
2014 dr inż.
Tomasz Marciniak
Albert Malina Radosław Piotrowski System wizyjnego zliczania osób W
2013 dr inż.
Tomasz Marciniak
Grzegorz Stefaniuk, Przemysław Kubiak Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela W
2013 dr inż.
Paweł Pawłowski
Jan Szłapka
Marcin Watral
Realizacja algorytmów przetwarzania wideo na kontrolerze NI PXIe-8130 firmy National Instruments W
2013 dr inż.
Paweł Pawłowski
Marcin Cieślak
Adam Gruetzmacher
Michał Kucia
Programowanie robota NXT w środowisku NI LabVIEW W
2011 dr inż.
Tomasz Marciniak
Marcin Nowicki
Marianna Parzych
Adam Piosik
Stanowsko laboratoryjne do badania transmisji bez przewodowej opartej o protokół ZigBee W
2011 dr inż.
Paweł Pawłowski
Michał Beyer
Szymon Brudnicki
Michał Lercel
Adam Mrówka
Narzędzia do zarządzania i wielokryterialnego przeszukiwania multimedialnych baz danych W
2011 dr inż.
Paweł Pawłowski
Mateusz Mor
Andrzej Pałejko
Piotr Roszak
Piotr Skrzypek
Tomasz Walenciak
Realizacja odbiornika SDR z zastosowaniem układu FPGA W
2010 dr inż.
Paweł Pawłowski
Michał Rzewuski
Jakub Sobek
Bartłomiej Slewczuk
Stanowisko laboratoryjne DSM-51 do kształcenia na odległość W
2010 dr inż.
Paweł Pawłowski
Jan Kurpisz
Mateusz Stankiewicz
Dariusz Zamorski
System dozorowy monitorujący ruch osób W
2010 dr inż.
Paweł Pawłowski
Bartosz Dostatni
Tomasz Szymański
System zarządzania treścią przy tworzeniu i obsłudze serwisów internetowych W
2009 prof. dr hab. inż.
Adam Dąbrowski
  Fotografia cyfrowa  
2009 dr inż.
Damian Cetnarowicz
  Stanowisko laboratoryjne do weryfikacji mówcy zawierające pakiet MISTRAL i bazę NIST SRE  
2009 dr inż.
Irena Chmielewska
  Biometryczna kontrola dostępu - Dydaktyczne stanowisko laboratoryjne  
2009 dr inż.
Piotr Kardyś
  Urządzenie do resyntezy mowy osób laryngektomowanych  
2009 dr inż.
Tomasz Marciniak
 Natalia Nowak Implementacja automatycznego rozpoznawania mówcy z zastosowaniem modułów z cyfrowymi procesorami sygnałowymi W
2009 dr inż.
Andrzej Meyer
  Miernik mocy sygnału audio  
2009 dr inż.
Marek Portalski
  Zespół wzmacniaczy mocy audio  
2009 dr inż.
Paweł Pawłowski
  Projekt strony internetowej z wykorzystaniem techniki CMS  
2009 dr inż.
Paweł Pawłowski
  Projekt rozproszonego systemu monitoringu z funkcja kontroli dostepu  
2008 dr inż.
Paweł Pawłowski
  Mikroprocesorowe moduły HMI do zastosowań w inteligentnym domu  
2008 dr inż.
Tomasz Marciniak
Radosław Weychan Wojciech Zieliński Konwersja szybkości próbkowania sygnałów audio W
2007 dr inż.
Tomasz Marciniak
Mikołaj Myszka Daniel Rajewicz Gizela Rakowska Oprogramowanie dydaktyczno-naukowe do identyfikacji osób na podstawie twarzy i tęczówki W
2007 dr inż.
Tomasz Marciniak

Leszek Nowak Mateusz Sotysiak Krzysztof Borowczyk

Odszumianie sygnałów mowy w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem cyfrowego procesora sygnałowego W
2006 dr inż.
Tomasz Marciniak
Jakub Grząbka Tomasz Kaczmarek Implementacja cyfrowej filtracji mowy za pomocą układów z procesorami sygnałowymi firmy Texas Instruments W
2006 dr inż.
Tomasz Marciniak
Roman Rochówniak Automatyczne rozpoznawanie izolowanych słów – oprogramowanie w języku C++ W

Propozycje tematów prac mgr - stacjonarne - 2014 - AiR - PUEPS.pdf
Propozycje tematów prac mgr - niestacjonarne - 2014 - AiR - PUEPS.pdf
Propozycje tematów prac inż - niestacjonarne - 2014 - AiR - PUEPS.pdf