Dzień Godzina Balcerek J. Cetnarowicz D. Dąbrowski A. Drgas Sz. Kardyś P. Konieczka A. Kubacki A. Marciniak T. Meyer A. Parzych M. Pawłowski P. Piniarski K. Stankiewicz A. Godzina
Poniedziałek 8:00 - 9:30
Systemy mikroprocesorowe
sem. 5, I st., lab. gr. A1/1
s. 229 MCH

8:00 - 9:30
9:45 - 11:15
Zebranie pracownicze
s. 230 MCH
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
9:45 - 11:15
11:45 - 13:15
Konsultacje
s. 236 MCH
Systemy mikroprocesorowe
sem. 5, I st., lab. gr. A3/1
s. 229 MCH
Konsultacje
s. 232 MCH
Konsultacje
11:00-12:30,
s. 234 MCH
Konsultacje
sala 230 lub 235 MCH,
Układy elektroniki użytkowej
sem. 5, I st., lab.
s. 226 MCH
11:45 - 13:15
13:30 - 15:00
Systemy mikroprocesorowe
sem. 5, I st., lab. gr. A2/2
s. 229 MCH
Konsultacje
s. 203 MCH
Układy elektroniki użytkowej
sem. 5, I st., lab.
s. 226 MCH
13:30 - 15:00
15:10 - 16:40
Podstawy teorii sygnałów
sem. 3, I st., ćw. gr. A1
s. L126 BT
Podstawy elektroniki
sem. 3, I st.,
sala 229 tyg. parzyste, lab. gr. A4/1
s. 226 MCH
tyg. nieparzyste
Konsultacje
s. 228 MCH
15:10 - 16:40
Podstawy elektroniki
sem. 3, I st.,
tyg. nieparzyste sala 229
, lab.
s. 226 MCH
tyg. parzyste
16:50 - 18:20
Podstawy teorii sygnałów
sem. 3, I st., ćw. gr. A3
s. L126 BT
Podstawy elektroniki
sem. 3, I st.,
sala 229 tyg. parzyste, lab. gr. A2/2
s. 226 MCH
tyg. nieparzyste
16:50 - 18:20
Podstawy elektroniki
sem. 3, I st.,
tyg. nieparzyste sala 226, lab.
s. 229 MCH
tyg. parzyste
18:30 - 20:00 18:30 - 20:00
Dzień Godzina Balcerek J. Cetnarowicz D. Dąbrowski A. Drgas Sz. Kardyś P. Konieczka A. Kubacki A. Marciniak T. Meyer A. Parzych M. Pawłowski P. Piniarski K. Stankiewicz A. Godzina
Wtorek 8:00 - 9:30
Systemy mikroprocesorowe
sem. 5, I st., wykł.
s. 8 CW
8:00 - 9:30
9:45 - 11:15
Modelowanie i identyfikacja
sem. 2, II st., wykł.
s. L029 BT
Podstawy elektroniki
sem. 3, I st., lab.
s. 226 MCH
tyg. nieparzyste
9:45 - 11:15
Podstawy elektroniki
sem. 3, I st., lab. gr. A3/1
s. 226 MCH
tyg. parzyste
11:45 - 13:15
Modelowanie i identyfikacja
sem. 2, II st., proj.
s. 229 MCH
Elementy optyki i akustyki
sem. 3, I st., lab.
s. 228 MCH
Podstawy elektroniki
sem. 3, I st., lab.
s. 226 MCH
11:45 - 13:15
13:30 - 15:00
Seminarium dyplomowe inżynierskie
sem. 7, I st.,
s. L122 BT
tyg. nieparzyste
Układy elektroniki użytkowej
sem. 5, I st., lab.
s. 226 MCH
Elektronika praktyczna
sem. 2, II st., lab./proj.
s. 229 MCH
13:30 - 15:00
15:10 - 16:40
Multimedia i internet
sem. 7, I st., lab.
s. 229 MCH
Układy elektroniki użytkowej
sem. 5, I st., lab.
s. 226 MCH
15:10 - 16:40
16:50 - 18:20
Multimedia i internet
sem. 7, I st., lab.
s. 229 MCH
16:50 - 18:20
18:30 - 20:00 18:30 - 20:00
Dzień Godzina Balcerek J. Cetnarowicz D. Dąbrowski A. Drgas Sz. Kardyś P. Konieczka A. Kubacki A. Marciniak T. Meyer A. Parzych M. Pawłowski P. Piniarski K. Stankiewicz A. Godzina
Środa 8:00 - 9:30
Programowalne systemy automatyki przemysłowej
sem. 2, II st., lab./proj.
s. 226 MCH
Algebra z geometrią
sem. 1, I st., ćw.
s. 211 WE
Multimedia i internet
sem. 7, I st., lab.
s. 229 MCH
Układy elektroniki użytkowej
sem. 5, I st., wykł.
s. L053 BT
tyg. nieparzyste
8:00 - 9:30
9:45 - 11:15
Podstawy teorii sygnałów
sem. 3, I st., wykł.
s. 8 CW
Algebra z geometrią
sem. 1, I st., ćw.
s. L125 BT
Konsultacje
s. 236 MCH
Systemy mikroprocesorowe
sem. 5, I st., proj.
s. 229 MCH
Układy elektroniki użytkowej
sem. 5, I st., lab.
s. 226 MCH
Elektronika praktyczna
sem. 2, II st., wykł.
s. 301 C WTCh
9:45 - 11:15
11:45 - 13:15
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
s. 230 MCH
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
11:45 - 13:15
13:30 - 15:00
Programowalne systemy automatyki przemysłowej
sem. 2, II st.,
wykład s. 104 MCH, wykł.
tyg. nieparzyste
Programowalne systemy automatyki przemysłowej
sem. 2, II st.,
na zmianę z dr
Damianem Cetnarowiczem
, wykł.
s. 104 MCH
Podstawy teorii sygnałów
sem. 3, I st., lab.
s. 226 MCH
Elementy optyki i akustyki
sem. 3, I st., lab.
s. 228 MCH
Podstawy elektroniki
sem. 3, I st., lab.
s. 229 MCH
13:30 - 15:00
15:10 - 16:40
Podstawy teorii sygnałów
sem. 3, I st., ćw.
s. 301 C WTCh
Podstawy elektroniki
sem. 3, I st., lab. gr. A3/1
s. 229 MCH
tyg. nieparzyste
15:10 - 16:40
Podstawy elektroniki
sem. 3, I st., lab.
s. 229 MCH
tyg. parzyste
16:50 - 18:20
Podstawy teorii sygnałów
sem. 3, I st., ćw.
s. L126 BT
16:50 - 18:20
18:30 - 20:00 18:30 - 20:00
Dzień Godzina Balcerek J. Cetnarowicz D. Dąbrowski A. Drgas Sz. Kardyś P. Konieczka A. Kubacki A. Marciniak T. Meyer A. Parzych M. Pawłowski P. Piniarski K. Stankiewicz A. Godzina
Czwartek 8:00 - 9:30
Multimedia i internet
sem. 7, I st., wykł.
s. L122 BT
Systemy mikroprocesorowe
sem. 5, I st., lab.
s. 229 MCH
Elementy optyki i akustyki
sem. 3, I st., wykł.
s. 8 CW
Multimedia i internet
sem. 7, I st.,
s. 122 BT wykład współdzielony z dr D. cetnarowiczem, wykł.
8:00 - 9:30
9:45 - 11:15
Sztuczna inteligencja i biometria
sem. 2, II st., wykł.
s. L128 BT
Podstawy elektroniki
sem. 3, I st.,
na zmianę z dr Pawłem Pawłowskim, wykł.
s. L053 BT
Systemy mikroprocesorowe
sem. 5, I st., lab.
s. 229 MCH
Układy elektroniki użytkowej
sem. 5, I st., lab.
s. 226 MCH
Podstawy elektroniki
sem. 3, I st.,
s. L 053 wykład współdzielony z prof. A. Dąbrowskim, wykł.
9:45 - 11:15
11:45 - 13:15
Sztuczna inteligencja i biometria
sem. 2, II st., lab./proj.
s. 229 MCH
Konsultacje
s. 235 MCH
Algebra z geometrią
sem. 1, I st., wykł.
s. L053 BT
Elementy optyki i akustyki
sem. 3, I st., lab.
s. 228 MCH
Konsultacje
s. 234 MCH
11:45 - 13:15
13:30 - 15:00
Pracownia badawczo-problemowa
sem. 2, II st.,
s. L029 BT
Elementy optyki i akustyki
sem. 3, I st., lab.
s. 228 MCH
13:30 - 15:00
15:10 - 16:40
Technologie informacyjne
sem. 1, I st., lab. gr. A4
s. 229 MCH
Teoria i metody optymalizacji
sem. 2, II st., ćw.
s. L029 BT
15:10 - 16:40
16:50 - 18:20
Technologie informacyjne
sem. 1, I st., lab. gr. A3
s. 229 MCH
Algebra z geometrią
sem. 1, I st., ćw.
s. L029 BT
16:50 - 18:20
18:30 - 20:00 18:30 - 20:00
Dzień Godzina Balcerek J. Cetnarowicz D. Dąbrowski A. Drgas Sz. Kardyś P. Konieczka A. Kubacki A. Marciniak T. Meyer A. Parzych M. Pawłowski P. Piniarski K. Stankiewicz A. Godzina
Piątek 8:00 - 9:30 8:00 - 9:30
9:45 - 11:15 9:45 - 11:15
11:45 - 13:15 11:45 - 13:15
13:30 - 15:00 13:30 - 15:00
15:10 - 16:40 15:10 - 16:40
16:50 - 18:20 16:50 - 18:20
18:30 - 20:00 18:30 - 20:00