Dzień Godzina Balcerek J. Cetnarowicz D. Dąbrowski A. Drgas Sz. Kardyś P. Konieczka A. Kozierski P. Marciniak T. Meyer A. Ostrowicz Ł. Parzych M. Pawłowski P. Piniarski K. Portalski M. Stankiewicz A. Stasik P. Godzina
Poniedziałek 8:00 - 9:30
Sieci neuronowe i algorytmy genetyczne
sem. 3, II st., lab./proj.
s. 229 MCH

Kompresja i kodowanie sygnałów
sem. 1, II st., wykł.
s. 301 C WTCh
8:00 - 9:30
9:45 - 11:15
Zebranie pracownicze
s. 230 MCH
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
9:45 - 11:15
11:45 - 13:15
Przetwarzanie sygnałów i informacji
sem. 4, I st., lab. gr. SW
s. 229 MCH
Inteligentne systemy wizyjne
sem. 1, II st.,

, lab. gr. SW
s. 226 MCH
tyg. nieparzyste
Podstawy teorii sygnałów, systemów i informacji
sem. 6, I st., wykł.
s. L051 BT
11:45 - 13:15
Przetwarzanie obrazów i sygnałów audio
sem. 1, II st., proj. gr. SW
s. 227 MCH
tyg. parzyste
13:30 - 15:00
Przetwarzanie sygnałów i informacji
sem. 4, I st., lab. gr. SW
s. 229 MCH
Konsultacje
s. 235 MCH
13:30 - 15:00
15:10 - 16:40
Metrologia
sem. 4, I st.,
s. 226 MCH
15:10 - 16:40
16:50 - 18:20
Metrologia
sem. 4, I st.,
s. 226 MCH
16:50 - 18:20
18:30 - 20:00
Metrologia
sem. 4, I st.,
s. 226 MCH
18:30 - 20:00
Dzień Godzina Balcerek J. Cetnarowicz D. Dąbrowski A. Drgas Sz. Kardyś P. Konieczka A. Kozierski P. Marciniak T. Meyer A. Ostrowicz Ł. Parzych M. Pawłowski P. Piniarski K. Portalski M. Stankiewicz A. Stasik P. Godzina
Wtorek 8:00 - 9:30
Kompresja i kodowanie sygnałów
sem. 1, II st., ćw.
s. 301 C WTCh
Przetwarzanie sygnałów i informacji
sem. 4, I st., lab. gr. A3/2
s. 229 MCH
8:00 - 9:30
9:45 - 11:15
Konsultacje
s. 235 MCH
Przetwarzanie sygnałów i informacji
sem. 4, I st., lab. gr. A2/1
s. 229 MCH
9:45 - 11:15
11:45 - 13:15
Konsultacje
s. 232 MCH
Programowalne układy cyfrowe i procesory sygnałowe
sem. 1, II st., proj.
s. 229 MCH
11:45 - 13:15
Metrologia
sem. 4, I st., lab.
s. 226 MCH
tyg. parzyste
13:30 - 15:00
Konsultacje
s. 237 MCH
13:30 - 15:00
Podstawy teorii sygnałów, systemów i informacji
sem. 6, I st., lab.
s. 229 MCH
tyg. parzyste
15:10 - 16:40 15:10 - 16:40
16:50 - 18:20 16:50 - 18:20
18:30 - 20:00 18:30 - 20:00
Dzień Godzina Balcerek J. Cetnarowicz D. Dąbrowski A. Drgas Sz. Kardyś P. Konieczka A. Kozierski P. Marciniak T. Meyer A. Ostrowicz Ł. Parzych M. Pawłowski P. Piniarski K. Portalski M. Stankiewicz A. Stasik P. Godzina
Środa 8:00 - 9:30
Przetwarzanie sygnałów i informacji
sem. 4, I st., lab.
s. 229 MCH
Programowalne układy cyfrowe i procesory sygnałowe
sem. 1, II st., wykł.
s. L128 BT
Programowalne układy cyfrowe i procesory sygnałowe
sem. 1, II st.,
na zmianę z dr T. Marciniakiem, wykł.
s. L128 BT
8:00 - 9:30
9:45 - 11:15
Przetwarzanie obrazów i sygnałów audio
sem. 1, II st., wykł.
s. 105 MCH
Przetwarzanie sygnałów i informacji
sem. 4, I st., lab.
s. 229 MCH
Metrologia
sem. 4, I st.,
s. 226 MCH
tyg. nieparzyste
Konsultacje
s. 204 MCH
Konsultacje
s. 234 MCH
Konsultacje
s. 205 MCH
9:45 - 11:15
11:45 - 13:15
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
s. 230 MCH
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
11:45 - 13:15
13:30 - 15:00
Konsultacje
s. 236 MCH
Konsultacje
s. 234 MCH
Materiałoznawstwo
sem. 6, I st., gr. A1
s. 226 MCH
Metrologia
sem. 4, I st., wykł.
s. 8 CW
Inteligentne systemy wizyjne
sem. 1, II st.,
na zmianę z prof. A. Dąbrowskim, wykł.
Podstawy teorii sygnałów, systemów i informacji
sem. 6, I st.,
s. 229 MCH
tyg. nieparzyste
13:30 - 15:00
Inteligentne systemy wizyjne
sem. 1, II st., wykł.
s. 105 MCH
tyg. parzyste
15:10 - 16:40
Interfejsy człowiek-robot
sem. 1, II st., proj. gr. SW
s. 229 MCH
Materiałoznawstwo
sem. 6, I st., wykł.
s. 8 CW
tyg. nieparzyste
15:10 - 16:40
Konsultacje
s. 226 MCH
tyg. parzyste
16:50 - 18:20
Interfejsy człowiek-robot
sem. 1, II st., lab. gr. SW
s. 229 MCH
tyg. nieparzyste
Materiałoznawstwo
sem. 6, I st., lab. gr. A3/2
s. 226 MCH
16:50 - 18:20
18:30 - 20:00
Materiałoznawstwo
sem. 6, I st., lab. gr. A3/2
s. 226 MCH
18:30 - 20:00
Dzień Godzina Balcerek J. Cetnarowicz D. Dąbrowski A. Drgas Sz. Kardyś P. Konieczka A. Kozierski P. Marciniak T. Meyer A. Ostrowicz Ł. Parzych M. Pawłowski P. Piniarski K. Portalski M. Stankiewicz A. Stasik P. Godzina
Czwartek 8:00 - 9:30
Akustyka techniczna
sem. 1, II st.,
na zmianę z dr A. Meyerem, wykł.
s. L128 BT
Akustyka techniczna
sem. 1, II st.,
na zmianę z dr Sz. Drgasem, wykł.
Prototypowanie układów wbudowanych w środowisku LabVIEW
sem. 3, II st., wykł.
s. L126 BT
tyg. nieparzyste
8:00 - 9:30
9:45 - 11:15
Akustyka techniczna
sem. 1, II st., lab.
s. 228 MCH
Konsultacje
s. 236 MCH
Prototypowanie układów wbudowanych w środowisku LabVIEW
sem. 3, II st., lab./proj.
s. 229 MCH
9:45 - 11:15
11:45 - 13:15
Sieci neuronowe i algorytmy genetyczne
sem. 3, II st., wykł.
s. 105 MCH
Akustyka techniczna
sem. 1, II st.,
na zmianę z A. Meyerem, lab.
s. 228 MCH
Przetwarzanie sygnałów i informacji
sem. 4, I st., lab. gr. A1/2
s. 229 MCH
Akustyka techniczna
sem. 1, II st., lab.
11:45 - 13:15
13:30 - 15:00
Przetwarzanie sygnałów i informacji
sem. 4, I st., wykł.
s. 301 MCH
Przetwarzanie obrazów i sygnałów audio
sem. 1, II st., lab. gr. SW
s. 227 MCH
13:30 - 15:00
15:10 - 16:40
Seminarium dyplomowe magisterskie
sem. 3, II st.,
s. 105 MCH
Przetwarzanie sygnałów i informacji
sem. 4, I st., lab. gr. A4/2
s. 229 MCH
15:10 - 16:40
16:50 - 18:20 16:50 - 18:20
18:30 - 20:00 18:30 - 20:00
Dzień Godzina Balcerek J. Cetnarowicz D. Dąbrowski A. Drgas Sz. Kardyś P. Konieczka A. Kozierski P. Marciniak T. Meyer A. Ostrowicz Ł. Parzych M. Pawłowski P. Piniarski K. Portalski M. Stankiewicz A. Stasik P. Godzina
Piątek 8:00 - 9:30
Podstawy teorii sygnałów, systemów i informacji
sem. 6, I st., lab.
s. 229 MCH
8:00 - 9:30
9:45 - 11:15
Podstawy teorii sygnałów, systemów i informacji
sem. 6, I st., lab.
s. 229 MCH
tyg. nieparzyste
9:45 - 11:15
11:45 - 13:15
Podstawy teorii sygnałów, systemów i informacji
sem. 6, I st., lab.
s. 229 MCH
11:45 - 13:15
13:30 - 15:00 13:30 - 15:00
15:10 - 16:40 15:10 - 16:40
16:50 - 18:20 16:50 - 18:20
18:30 - 20:00 18:30 - 20:00