Dzień Godzina Balcerek J. Cetnarowicz D. Dąbrowski A. Drgas Sz. Kardyś P. Konieczka A. Kozierski P. Marciniak T. Meyer A. Parzych M. Pawłowski P. Piniarski K. Portalski M. Stankiewicz A. Stasik P. Godzina
Poniedziałek 8:00 - 9:30
Przetwarzanie sygnałów i informacji
sem. 4, I st., lab. gr. A4/1
s. 229 MCH

Kurs pedagogiczny,
s. 009 ul. Strzelecka
8:00 - 9:30
9:45 - 11:15
Zebranie pracownicze
s. 230 MCH
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze

Kurs pedagogiczny,
s. 009 ul. Strzelecka
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
Zebranie pracownicze
9:45 - 11:15
11:45 - 13:15
Konsultacje
s. 236 MCH
Inteligentne systemy wizyjne
sem. 1, II st., wykł.
s. 111 MCH
tyg. nieparzyste
Przetwarzanie sygnałów i informacji
sem. 4, I st., lab.
s. 229 MCH
Konsultacje
11:15,
s. 504 BM
Konsultacje
s. 236 MCH
Konsultacje
s. 204 MCH
Podstawy miernictwa technicznego
sem. 4, I st., lab.
s. 226 MCH
11:45 - 13:15
Inteligentne systemy wizyjne
sem. 1, II st., wykł. gr. SW
s. 111 MCH
tyg. parzyste
13:30 - 15:00

Konsultacje
s. 232 MCH
Konsultacje
s. 234 MCH
13:30 - 15:00
15:10 - 16:40
Przetwarzanie sygnałów i informacji
sem. 4, I st., lab.
s. 229 MCH
Akustyka techniczna
sem. 1, II st., lab.
s. 228 MCH
15:10 - 16:40
16:50 - 18:20
Przetwarzanie sygnałów i informacji
sem. 4, I st., lab.
s. 229 MCH
16:50 - 18:20
18:30 - 20:00 18:30 - 20:00
Dzień Godzina Balcerek J. Cetnarowicz D. Dąbrowski A. Drgas Sz. Kardyś P. Konieczka A. Kozierski P. Marciniak T. Meyer A. Parzych M. Pawłowski P. Piniarski K. Portalski M. Stankiewicz A. Stasik P. Godzina
Wtorek 8:00 - 9:30
Kompresja i kodowanie sygnałów
sem. 1, II st., wykł.
s. 301 C WTCh
8:00 - 9:30
9:45 - 11:15

9:00 Kolegium wydziałowe/Rada wydziału,
Kompresja i kodowanie sygnałów
sem. 1, II st., ćw.
s. 301 C WTCh
9:45 - 11:15
11:45 - 13:15
Programowalne układy cyfrowe i procesory sygnałowe
sem. 1, II st., proj. gr. SW
s. 229 MCH
tyg. nieparzyste
Podstawy miernictwa technicznego
sem. 4, I st., lab.
s. 226 MCH
11:45 - 13:15
Programowalne układy cyfrowe i procesory sygnałowe
sem. 1, II st., proj.
s. 229 MCH
tyg. parzyste
13:30 - 15:00
Konsultacje
Podstawy miernictwa technicznego
sem. 4, I st., lab.
s. 226 MCH
13:30 - 15:00
15:10 - 16:40 15:10 - 16:40
16:50 - 18:20 16:50 - 18:20
18:30 - 20:00 18:30 - 20:00
Dzień Godzina Balcerek J. Cetnarowicz D. Dąbrowski A. Drgas Sz. Kardyś P. Konieczka A. Kozierski P. Marciniak T. Meyer A. Parzych M. Pawłowski P. Piniarski K. Portalski M. Stankiewicz A. Stasik P. Godzina
Środa 8:00 - 9:30
Programowalne układy cyfrowe i procesory sygnałowe
sem. 1, II st., wykł.
s. L128 BT
tyg. nieparzyste
Podstawy miernictwa technicznego
sem. 4, I st., lab.
s. 226 MCH
8:00 - 9:30
Programowalne układy cyfrowe i procesory sygnałowe
sem. 1, II st., wykł. gr. SW
s. 402 MCH
tyg. parzyste
9:45 - 11:15
Przetwarzanie obrazów i sygnałów audio
sem. 1, II st., wykł.
s. 103 MCH
tyg. nieparzyste
Konsultacje
s. 234 MCH
Podstawy teorii sygnałów, systemów i informacji
sem. 6, I st., wykł.
s. L122 BT
tyg. nieparzyste
Podstawy miernictwa technicznego
sem. 4, I st., lab.
s. 226 MCH
9:45 - 11:15
Interfejsy człowiek-robot
sem. 1, II st., wykł.
s. 103 MCH
tyg. parzyste
11:45 - 13:15
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
s. 230 MCH
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
Seminarium naukowe
11:45 - 13:15
13:30 - 15:00
Interfejsy człowiek-robot
sem. 1, II st., proj.
s. 229 MCH
Materiałoznawstwo
sem. 6, I st., lab. gr. A2/1
s. 226 MCH
Podstawy miernictwa technicznego
sem. 4, I st., wykł.
s. 8 CW
tyg. nieparzyste
Konsultacje
s. 205 MCH
13:30 - 15:00
Podstawy miernictwa technicznego
sem. 4, I st., wykł.
tyg. parzyste
15:10 - 16:40
Interfejsy człowiek-robot
sem. 1, II st., lab.
s. 229 MCH
tyg. nieparzyste
Materiałoznawstwo
sem. 6, I st., lab. gr. A2/1
s. 226 MCH
15:10 - 16:40
Przetwarzanie sygnałów i informacji
sem. 4, I st., lab.
s. 229 MCH
tyg. parzyste
16:50 - 18:20
Przetwarzanie sygnałów i informacji
sem. 4, I st., lab.
s. 229 MCH
tyg. nieparzyste
Materiałoznawstwo
sem. 6, I st., lab. gr. A4
s. 226 MCH
16:50 - 18:20
18:30 - 20:00
Materiałoznawstwo
sem. 6, I st., lab. gr. A3
s. 226 MCH
18:30 - 20:00
Dzień Godzina Balcerek J. Cetnarowicz D. Dąbrowski A. Drgas Sz. Kardyś P. Konieczka A. Kozierski P. Marciniak T. Meyer A. Parzych M. Pawłowski P. Piniarski K. Portalski M. Stankiewicz A. Stasik P. Godzina
Czwartek 8:00 - 9:30
Akustyka techniczna
sem. 1, II st., lab.
s. L128 BT
tyg. nieparzyste
8:00 - 9:30
Akustyka techniczna
sem. 1, II st., wykł.
s. L128 BT
tyg. parzyste
Prototypowanie układów wbudowanych w środowisku LabVIEW
sem. 3, II st., wykł.
s. 229 MCH
tyg. parzyste
9:45 - 11:15
Inteligentne systemy wizyjne
sem. 1, II st.,
Przetw. obr. sygn. audio, proj., tyg. parzyste, s.227, lab. gr. SW
s. 226 MCH
Prototypowanie układów wbudowanych w środowisku LabVIEW
sem. 3, II st., lab./proj.
s. 229 MCH
9:45 - 11:15
11:45 - 13:15
Konsultacje
s. 235 MCH
Sieci neuronowe i algorytmy genetyczne
sem. 3, II st., wykł.
s. 107 MCH
Przetwarzanie sygnałów i informacji
sem. 4, I st., lab. gr. A1/1
s. 229 MCH
Konsultacje
11:15,
s. 235 MCH
Akustyka techniczna
sem. 1, II st., lab.
s. 228 MCH
11:45 - 13:15
13:30 - 15:00
Sieci neuronowe i algorytmy genetyczne
sem. 3, II st., lab./proj.
s. 229 MCH
Przetwarzanie sygnałów i informacji
sem. 4, I st., wykł.
s. 301 MCH
Przetwarzanie obrazów i sygnałów audio
sem. 1, II st., lab. gr. SW
s. 227 MCH
13:30 - 15:00
15:10 - 16:40
Seminarium dyplomowe magisterskie
sem. 3, II st.,
SWI,
s. 230 MCH
Przetwarzanie sygnałów i informacji
sem. 4, I st., lab. gr. A2/2
s. 229 MCH
15:10 - 16:40
16:50 - 18:20
Materiałoznawstwo
sem. 6, I st., wykł.
s. 8 CW
tyg. nieparzyste
16:50 - 18:20
18:30 - 20:00 18:30 - 20:00
Dzień Godzina Balcerek J. Cetnarowicz D. Dąbrowski A. Drgas Sz. Kardyś P. Konieczka A. Kozierski P. Marciniak T. Meyer A. Parzych M. Pawłowski P. Piniarski K. Portalski M. Stankiewicz A. Stasik P. Godzina
Piątek 8:00 - 9:30
Podstawy teorii sygnałów
sem. 3, I st., lab.
s. 229 MCH
tyg. nieparzyste
8:00 - 9:30
Podstawy teorii sygnałów, systemów i informacji
sem. 6, I st., lab.
s. 229 MCH
tyg. parzyste
9:45 - 11:15
Podstawy teorii sygnałów
sem. 3, I st., lab.
s. 229 MCH
tyg. nieparzyste
9:45 - 11:15
Podstawy teorii sygnałów, systemów i informacji
sem. 6, I st.,
s. 229 MCH
tyg. parzyste
11:45 - 13:15
Podstawy teorii sygnałów
sem. 3, I st., lab.
s. 229 MCH
tyg. nieparzyste
11:45 - 13:15
Podstawy teorii sygnałów, systemów i informacji
sem. 6, I st., lab.
s. 229 MCH
tyg. parzyste
13:30 - 15:00
Podstawy teorii sygnałów
sem. 3, I st., lab.
s. 229 MCH
tyg. nieparzyste
13:30 - 15:00
Podstawy teorii sygnałów, systemów i informacji
sem. 6, I st., lab.
s. 229 MCH
tyg. parzyste
15:10 - 16:40 15:10 - 16:40
16:50 - 18:20 16:50 - 18:20
18:30 - 20:00 18:30 - 20:00