https://www.traditionrolex.com/15

https://www.traditionrolex.com/15

Zakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów

Ostatnia modyfikacja podstrony: 04.06.2020 18:54

Laboratorium

Cyfrowego przetwarzania sygnałów

Tematy zajęć Instrukcje laboratoryjne

1 i 2. Próbkowanie, kwantyzacja, filtracja

PDF

quantiz.m

 3 i 4. Transformacje sygnałów

PDF (DFT i FFT)

PDF (DWT - odszumianie)

5 i 6. Filtr adaptacyjny

PDF

ZIP

7. Sztuczne sieci neuronowe

PDF (sztuczna sieć neuronowa)

8. Ślepa separacja sygnałów

PDF (ślepa separacja sygnałów)

ZIP

9. Podsumowanie (kolokwium)

 PDF

Organizacja laboratorium:

 

  • Podczas laboratorium praca odbywa się w zespołach dwuosobowych (ewentualnie jeden zespół trzyosobowy).

  • Przed zajęciami należy zapoznać się z instrukcją laboratoryjną.

  • Na zajęcia należy przyjść z kartką zawierającą gotowy nagłówek sprawozdania (labcps_naglowek.doc) .

  • W sprawozdaniu należy zamieścić pisane ręcznie (CZYTELNIE!) odpowiedzi na polecenia z instrukcji laboratoryjnej.

  • Każdy zespół jest zobowiązany do oddania sprawozdania na koniec bieżących zajęć.

  • Podczas oddawania sprawozdania zespół jest zobowiązany na życzenie prowadzącego zajęcia zademonstrować sposób uzyskania wyników zamieszczonych w sprawozdaniu.

  • Za każdą odpowiedź w sprawozdaniu można uzyskać maks. 3 pkt.

 

Literatura:

 

[1]     Białasiewicz Jan T., Falki i aproksymacje, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2000.

[2] Tomasz P. ZielińskiCyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań,  Wydawnictow Komunikacji i Łączności, 2009.

[3]   Steven W. Smith, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, Wydawnictwo BTC, Warszawa 2007.

[4] Dag Stranneby, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, Wydawnictwo BTC, Warszawa 2004.

      [5] Leszek Rutkowski, Filtry adaptacyjne i adaptacyjne przetwarzanie sygnałów: teoria i zastosowania,  Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1994

      [6] Sztuczne sieci neuronowe laboratorium, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rybarczyka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007

      [7] Stanisław Osowski, Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.

[8]     B.Mrozek, Z.Mrozek, Matlab 5.x, Wydawnictwo PLJ, Warszawa 1998

 

 

 

https://www.traditionrolex.com/15