Ostatnia modyfikacja podstrony: 13.02.2017 12:16

Projekt CADOCT

 

"Maksymalizacja zawartości informacyjnej skanów OCT niskiej jakości w nowoczesnych komputerowo wspomaganych systemach diagnostycznych".

Motywacja:
 
Biometryczne algorytmy analizy obrazów medycznych siatkówki, będące przedmiotem tej pracy, są cennym narzędziem dla klinicystów, pozwalającym na poszerzenie możliwości diagnostycznych. Zastosowanie bezinwazyjnej metody diagnostycznej jaką jest optyczna tomografia koherentna (OCT) w nowoczesnych systemach wizualizacyjnych pozwala na badanie przyczyn coraz częściej występujących zmian chorobowych w oku. Czynnikami pogarszającymi jakość widzenia są głównie zmiany chorobotwórcze ale także naturalne procesy zachodzące w oku wraz z upływem czasu.
 
Cel:
 
Głównym celem tego projektu jest opracowanie nowych metod parametryzacji obrazów siatkówki a także udoskonalenie istniejących poprzez ich powiązanie w jeden zintegrowany wielopoziomowy, trójwymiarowy i hierarchiczny model siatkówki ludzkiego oka. Zaproponowana metoda będzie oparta na opisie struktury naczyń krwionośnych i innych cech strukturalnych oka. Algorytmy te muszą być odporne na degradację obrazu wywołaną zmianami patologicznymi. Głównym rozwijanym aspektem algorytmu jest segmentacja obrazu, która stanowi kluczową rolę w procesie automatycznej biometrycznej analizy obrazów medycznych, a zarazem jest najbardziej czaso- i obliczeniochłonnym procesem.
 
Spodziewane efekty:
 
Projekt ten realizowany w dziedzinie biometrycznego przetwarzania obrazów pozwoli na opracowanie innowacyjnych metod detekcji i oszacowania patologii VRI. W projekcie planowane są teoretyczne rozważania, rozwój algorytmów oraz badania eksperymentalne. Proponowane rozwiązania przyczynią się do rozwoju technologii obrazowania medycznego oraz zaawansowanego oprogramowania diagnostycznego. Zarówno przygotowana baza obrazów OCT jak i opracowane oprogramowanie open-source będzie korzystne nie tylko dla klinicystów, ale również dla badaczy naukowych na całym świecie. 
 
Proponowane wirtualne mapy pozwolą okulistom na analizę anomalii interfejsu szklistkowo-siatkówkowego w sposób czytelny i łatwy w zrozumieniu. Będą również wspomagać wybór odpowiednich metod leczenia, a nawet odpowiedniego ustawienia instrumentów chirurgicznych w czasie zabiegu witrektomii.
 
Segmented OCT retina B-Scan Example of virtual map of preretinal space
 
Oprogramowanie:
  • OCTAnnotate - oprogramowanie do wizualizacji warstw siatkówki offline [pobierz]
  • Caserel traction - oprogramowanie do segmentacji trakcji witromakularnej [pobierz]

Uwaga:

Projekt jest w trakcie realizaji i aktualnie wiele cech wciąż wymaga implementacji (patrz strona z kodem programu). Na bieżącym etapie aplikacja wykorzystywana jest głównie w celach badawczych i naukowych (objemujących wizujną analizę warstw siatkówki, jej grubości itp. bazując na ręcznych segmentacjach warstw siatkówki, które umożliwia to oprogramowanie).

Kontakt:
mgr inż. Agnieszka Stankiewicz
agnieszka.stankiewicz[at].put.poznan.pl