https://www.traditionrolex.com/15

https://www.traditionrolex.com/15

Zakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów

Ostatnia modyfikacja podstrony: 20.02.2012 11:53

Lectures

Automation and Robotics - Full time Master Studies

Semester Subject Lecturer
1 Algebra prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
4 Materiałoznawstwo elektryczne dr inż. Tomasz Marciniak
4 Metrologia elektryczna doc. dr inż. Marek Portalski
5 Elektroniczne systemy pomiarowe doc. dr inż. Marek Portalski
5 i 6 Podstawy teorii systemów, sygnałów i informacji prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
7 Systemy i techniki komunikacyjne dr inż. Tomasz Marciniak
7 Systemy mikroprocesorowe dr inż. Tomasz Marciniak
7 Sieci komputerowe dr inż. Paweł Pawłowski
7 Multimedia i Internet dr inż. Damian Cetnarowicz
1 sem. MM Sieci neuronowe i algorytmy genetyczne prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
1 sem. MM Elektronika medyczna i telemedycyna doc. dr inż. Marek Portalski
1 sem. SWM Elektronika praktyczna

doc. dr inż. Marek Portalski
dr inż. Paweł Pawłowski

1 sem. MM Programowalne układy cyfrowe i procesory sygnałowe dr inż. Tomasz Marciniak
dr inż. Paweł Pawłowski
1 sem. MM Kompresja i kodowanie sygnałów dr inż. Tomasz Marciniak
2 sem. MM Cyfrowe przetwarzanie sygnałów prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
2 sem. MM Systemy i usługi telekomunikacyjne dr inż. Tomasz Marciniak
2 sem. MM Systemy multimedialne prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
2 sem. MM Komputerowe wspomaganie projektowania CPS dr inż. Andrzej Meyer
2 sem. MM Sztuczna inteligencja i biometria dr inż. Damian Cetnarowicz
2 sem. MM Elektronika medyczna doc. dr inż. Marek Portalski
2 sem. SMW Strumieniowanie danych multimedialnych prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
dr inż. Paweł Pawłowski
1 sem. MM Akustyka Techniczna dr inż. Andrzej Meyer

3 sem. SMW

Systemy wizyjne i interfejsy człowiek-komputer prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski

Automation and Management - Part Time Engineering Studies

Semester Subject Lecturer
1 Algebra dr inż. Damian Cetnarowicz
4 Materiałoznawstwo elektryczne dr inż. Tomasz Marciniak
4 Metrologia elektryczna doc. dr inż. Marek Portalski
5 Podstawy teorii sygnałów, systemów i informacji dr inż. Tomasz Marciniak
5 Elektroniczne systemy pomiarowe doc. dr inż. Marek Portalski
6 Systemy mikroprocesorowe dr inż. Tomasz Marciniak

Automation and Robotics - Part Time 2nd Degree Studies (SAR - Systems fo Automation and Robotics)

Semester Subject Lecturer
1 Projektowanie systemów mikroprocesorowych dr inż. Tomasz Marciniak
2 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów dr inż. Damian Cetnarowicz
1 Elektronika praktyczna dr inż. Paweł Pawłowski
2 Sieci teleinformatyczne dr inż. Paweł Pawłowski
1 Przetwarzanie obrazów dr inż. Paweł Pawłowski
3 Systemy wizyjne dr inż. Paweł Pawłowski
3 Programowanie procesorów sygnałowych dr inż. Paweł Pawłowski

Automation and Management - Part Time 2nd Degree Master Studies (SUM)

Semester Subject Lecturer
3 Systemy multimedialne dr inż. Tomasz Marciniak

 

https://www.traditionrolex.com/15