https://www.traditionrolex.com/15

https://www.traditionrolex.com/15

Zakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów

Ostatnia modyfikacja podstrony: 25.05.2016 10:44

Laboratorium

Podstawy miernictwa technicznego

Tematy ćwiczeń: Instrukcje laboratoryjne
0. Wprowadzenie do wirtualnych narzędzi pomiarowych National Instruments  
1. Układy pomiaru rezystancji pomiar_rezystancji.pdf
2. Układy pomiaru pojemności pomiar_pojemnosci.pdf
3. Pomiar indukcyjności pomiar_indukcyjnosci.pdf
4. Pomiar charakterystyk tranzystora bipolarnego pomiar_char_tranzystora.pdf
t
ranz_bip.vi
5. Pomiar parametrów statycznych wzmacniacza operacyjnego pomiar_char_wzmacniacza.pdf

Specyfikacja urządzenia Elvis II: specyfikacja.pdf.

Organizacja laboratorium:

  • Podczas laboratorium praca odbywa się w zespołach dwuosobowych lub trzyosobowych.

  • Przed zajęciami należy zapoznać się z instrukcją laboratoryjną.

  • W sprawozdaniu należy zamieścić odpowiedzi na polecenia z instrukcji laboratoryjnej.

  • Każdy zespół jest zobowiązany do oddania sprawozdania na następnych zajęciach spr-metr.pdf.

 

 

https://www.traditionrolex.com/15