https://www.traditionrolex.com/15

https://www.traditionrolex.com/15

Zakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów

Ostatnia modyfikacja podstrony: 11.10.2021 15:06

Laboratorium

Strumieniowanie danych multimedialnych

Tematy zajęć: Instrukcje:
1. Podpróbkowanie chrominancji

SDM-01.pdf

lab.01.zip

2. Kodery telekomunikacyjne

SDM-02.pdf

lab.02.zip

3. Koder H.264 SDM-03.pdf
4. Modulacja BPSK SDM-04.pdf
5. Modulacja QPSK SDM-05.pdf
6. Modulacja AM SDM-06.pdf

Punkty za sprawozdania

Organizacja laboratorium:

  • Podczas laboratorium praca odbywa się w zespołach dwuosobowych lub trzyosobowych.

  • Przed zajęciami należy zapoznać się z instrukcją laboratoryjną.

  • W sprawozdaniu należy zamieścić odpowiedzi na polecenia z instrukcji laboratoryjnej.

  • Każdy zespół jest zobowiązany do opracowania i oddania sprawozdania na zajęciach.

  • Sprawozdanie z zajęć powinno zawierać nagłówek według wzoru (lab_po_naglowek.doc).

 

https://www.traditionrolex.com/15