https://www.traditionrolex.com/15

https://www.traditionrolex.com/15

Zakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów

Ostatnia modyfikacja podstrony: 15.10.2020 10:45

Podstawy elektroniki

Cykl LabVIEW
(226 MCH):
Instrukcje
laboratoryjne
Cykl Altium Designer (229 MCH): Instrukcje laboratoryjne
1. Wprowadzenie do środowiska LabVIEW
i platformy ELVIS II
PDF 1. Wprowadzenie do środowiska Altium Designer

PDF (do pkt. 5)

2. Diody. Złącze p-n PDF 2. Prostowniki, tłumienie tętnień

PDF (Altium Designer)
PE_AD_02_Prostowniki.zip

PDF (LTspice)
PE_LTs_01_Prostowniki.zip

3. Tranzystor polowy PDF 3. Stabilizator z diodą Zenera, tłumienie przepięć, zabezpieczenia

PDF

PE_AD_03_Stabilizator_Transil.zip

4. Badanie układów CMOS

PDF

digital2_IO.zip
digital_IO.zip (old) 

Specyfikacja ELVIS II

4. Tranzystor w układach cyfrowych (klucz, bramka transmisyjna, inwerter)

PDF

PE_AD_04_Inwerter_Bramka_trans.zip

5. Tranzystor bipolarny

PDF

traz_bip2.zip
traz_bip.zip (old)

5. Wzmacniacz tranzystorowy (tranzystor bipolarny)

PDF

PE_AD_05_Wzmacniacz_WE.zip

6. Wzmacniacz operacyjny w podstawowych układach

PDF

u_lin.zip

6. Wzmacniacz operacyjny

PDF

PE_AD_06_Wzmacniacz_operacyjny.zip

7. Wzmacniacz sumacyjny i różnicowy

PDF

u_lin.zip

7. Projektowanie płytek drukowanych w Altium Designer

PDF (od pkt. 4.5)

Multiwibrator.zip

Organizacja laboratorium:

  • Podczas laboratorium praca odbywa się w zespołach dwuosobowych (ewentualnie jeden zespół trzyosobowy).

  • Podczas wykonywania ćwiczenia i po jego zakończeniu każdy z zespołów dba o stan i porządek powierzonych elementów i układów elektronicznych.

  • Przed zajęciami należy zapoznać się z instrukcją laboratoryjną i przyswoić podstwy teoretyczne ćwiczenia. Wymagana jest także wiedza uzyskana na wykładach (możliwe wejściówki).

  • W sprawozdaniu należy zamieścić odpowiedzi na polecenia z instrukcji laboratoryjnej. Do sprawozdanie należy dołączyć kartkę z wynikami pomiarów przeprowadzonych na zajęciach.

  • Każdy zespół jest zobowiązany do oddania sprawozdania na następnych zajęciach.

  • Za każde sprawozdanie można uzyskać maks. 10 pkt.

  • Sprawozdanie powinno zawierać nagłówek z podstawowymi informacjami o ćwiczeniu (labptssi_naglowek.doc).

 

Literatura:

 

https://www.traditionrolex.com/15