https://www.traditionrolex.com/15

https://www.traditionrolex.com/15

Zakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów

Ostatnia modyfikacja podstrony: 08.03.2013 14:52

 

List of chosen publications

2011 | 2010 | 200920082007 | 2006 | 2005 |2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997

 

    Publikacje w roku  2012 

 
1.

A. Chmielewska, A. Dąbrowski, T. Marciniak, R. Weychan, Ł. Waszczuk, D. Zamorski

System automatycznego liczenia obiektów w ruchu miejskim

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyli w Łodzi, Vol. 10, Nr 2, 2011, ss. 83-93

2.

T. Marciniak, A. Krzykowska, R. Weychan

Speaker recognition based on telephone quality short Polish sequences with removed silence

Przegląd Elektrotechniczny, Nr 88, 2012, ss. 42-46

zobacz PDF

3.

J. Balcerek, A. Konieczka, A. Dąbrowski, M. Stankiewicz, A. Krzykowska

Approach to evoking stereovision impressions from images

Przegląd Elektrotechniczny, Nr 88, 2012, ss. 17-23

zobacz PDF

4.

A. Dąbrowski, P. Pawłowski, J. Kurpisz, M. Stankiewicz, A. Krzykowska

Modeling of cylindrical scene in CCTV systems with motorized camera

Picture Coding Symposium 2012 (PCS), 2012, ss. 329-332

zobacz PDF

5.

T. Marciniak, P. Pawłowski, A. Chmielewska, A. Dąbrowski, A. Krzykowska

Selection of hardware and software elements of iris acquisition system for people identification

Przegląd Elektrotechniczny, Nr 88, 2012, ss. 18-21

zobacz PDF

6.

T. Marciniak, A. Dąbrowski, A. Chmielewska, R. Weychan

Face Recognition from Low Resolution Images

Multimedia Communications, Services and Systems, Vol. 287, 2012, ss. 220-229

7.

A. Dąbrowski, P. Pawłowski, R. Weychan, A. Meyer, M. Portalski, A. Chmielewska, T. Janiak

Real-time watermarking of one side of telephone conversation for speaker segmentation

Przegląd Elektrotechniczny, Nr. 88, 2012, ss. 36-41

8.

T. Marciniak, A. Dąbrowski, A. Chmielewska, A. Krzykowska

Selection of parameters in iris recognition system

Multimedia Tools and Applications, Springer, vol. 51, nr. 3, published online: 25 Feb 2012

zobacz PDF

 

    Publications in 2011 

1.

P. Pawłowski, A. Dąbrowski, M. Stankiewicz, F. Misiorek

Poprawa precyzji obliczeń zmiennoprzecinkowych w GPGPU za pomocą dwóch akumulatorów,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2011, nr 5/2011,
ss.43-48

2.

P. Kardyś, A. Dąbrowski

Rola i analiza możliwości współczesnej telemedycyny z uwzględnieniem aplikacji biotelemetrycznych bliskiego zasięgu,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2011, nr 5/2011,
ss.53-56

3.

P. Kardyś, A. Dąbrowski 

Standard Bluetooth na tle bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych krótkiego zasięgu w aplikacjach bio- i telemetrycznych,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2011, nr 5/2011,
ss.56-59

4.

P. Kardyś, A. Dąbrowski 

Wielokanałowy zdalny system akwizycji sygnałów bioelektrycznych,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2011, nr 5/2011,
ss.60-62

5.

P. Kardyś, M. Portalski

Moduł EEG do pomiarów zdalnych jako element bezprzewodowego systemu telemetrycznego,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2011, nr 5/2011,
ss. 63-65

6.

P. Kardyś, M. Portalski

Filtr antyaliansingowy w telemetrycznym systemie rejestracji sygnału EEG,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2011, nr 5/2011,
ss.66-68

7.

A. Chmielewska, A. Dąbrowski, A. Namerła, P. Pawłowski, R. Weychan, M. Stankiewicz 

Comparison of NI LabVIEW and NI Vision Builder Al. Environments in fast prototyping of video processing algorithms for CCTV using smart camera,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2011, nr 5/2011,
pp. 72-76

8.

A. Konieczka, J. Balcerek, A. Dąbrowski

Metoda poprawy czytelności obrazów z monitoringu CCTV,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2011, nr 5/2011,
ss. 77-79

9.

P. Korohoda, A. Dąbrowski

Wavelet-like decomposition based on filtering in domains of discrete trigonometric transforms - case study,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2011, nr 5/2011,
pp. 85-89

10.

P. Pawłowski, A. Dąbrowski, P. Skrzypek, P. Roszak, A. Pałejko, T. Walenciak, M. Mor

Radio programowalne,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2011, nr 5/2011,
ss. 89-93

11.

D. Cetnarowicz, Sz. Drgas, A. Dąbrowski  

Experimental speaker recognition investigations using head/torso simulator and telephone tranmission,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2011, nr 5/2011,
pp. 94-97

12.

A. Dąbrowski, A. Meyer, A. Chmielewska, R. Weychan

Segmentacja mówców w rozmowach telefonicznych na podstawie znaku wodnego,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2011, nr 5/2011,
ss. 98-102

13.

T. Marciniak, R. Wechan, Sz. Drgas, A. Dąbrowski, A. Krzykowska

Fast speakerrecognition based on short Polish sequences,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2011, nr 5/2011,
pp. 103-105

14.

J. Balcerek, A. Dąbrowski, Sz. Drgas, P. Pawłowski, A. Konieczka

Database and recording system for registration, maintaining and fast searching of emergency telephone calls,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2011, nr 5/2011,
pp. 116-123

15.

A. Chmielewska, P.Pawłowski, A. Dąbrowski

Zastosowanie metod przetwarzania sekwencji Video do wspomagania monitorinngu miejskiego,

Zeszyty Naukowe Wyższej szkoły Informatyli w Łodzi, Vol. 9, Nr 3, 2010, ss.65-83

16.

T.Marciniak, A.Dąbrowski, A.Chmielewska, A.Krzykowska

Analysis of Particular Iris Recognition Stages

4th International Conference MCSS 2011, Kraków, czerwiec 2011

 

    Publications in 2010 

1.

D. Cetnarowicz, Sz. Drgas, A. Dąbrowski  

Speaker Recognition System and Experiments wth Head/Torso Simulator and Telephone Transmission,

IEEE SPA 2010, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, pp.99-103, 23-25 września 2010, Poznań

2.

T. Marciniak, R. Weychan, Sz. Drgas, A. Dąbrowski, A. Krzykowska  

Speaker Recognition Based on Short Polish Sequences,

IEEE SPA 2010, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, pp.95-98, 23-25 września 2010, Poznań

3.

J. Balcerek, Sz. Drgas, M. Kmieciak, P. Pawłowski, A. Konieczka, A. Dąbrowski

Database of Emergency Telephone Calls - System Tools for Real - Time Registration and Metadata Searching,

IEEE SPA 2010, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, pp.89-94, 23-25 września 2010, Poznań

4.

P. Korohoda, A. Dąbrowski

Experimental Study on Wavelet-Like Dekomposition Based on Filtering in Domains of Discrete Trigonometric Transforms,

IEEE SPA 2010, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, pp.16-20, 23-25 września 2010, Poznań

5.

A. Konieczka, J. Balcerek, A. Dąbrowski

Powiększanie zakresu dynamicznego zdjęć zapisanych w formacie RAW,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2010, nr 3/2010, ss. 42-45

6.

J. Balcerek, Sz. Drgas, A. Dąbrowski, A. Konieczka

Koncepcja multimedialnej bazy danych do rejestracji i przeszukiwania rozmów na telefony alarmowe,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2010, nr 3/2010, ss. 10-13

7.

H. Portalska, M. Portalski 

Experimente mit Klangschalen,

Peter Hess-Klangmethoden im Kontext vonForschung und Wissenschaft, 2010, Archiv:Peter Hess Institut, pp. 190-206

8.

J. Balcerek, A. Chmielewska, A. Dąbrowski, D. Jackowski, A. Konieczka, T. Marciniak, P. Pawlowski

Recognition of Threats in Urban Areas by Means of the Analysis of Video sequences,

Multimedia Communications, Services and Security, MCSS 2010, pp.41-48, Kraków, 6-7 maj 2010

9.

T. Marciniak, R. Wechan, A. Dąbrowski

Parametryzacja sygnału mowy w zagadnieniach identyfikacji z zastosowaniem środowisk Matlab/Simulink/Code Composer Studio,

VII Sympozjum "Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice", ss.105-108, 22-23 kwietnia 2010, Łódź  

10.

R. Weychan, T. Marciniak, A. Dąbrowski

Akwizycja i parametryzacja sygnału mowy w czasie rzeczywistym z zastosowaniem pakietu Target Support Package TC6,

VII Sympozjum "Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice", ss. 185-188, 22-23 kwietnia 2010, Łódź  

11.

A. Chmielewska, P. Pawłowski, A. Dąbrowski

Przetwarzanie sekwencji wideo w automatycznym rozpoznawaniu stanów zagrożenia,

VII Sympozjum "Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice", ss. 9-14, 22-23 kwietnia 2010, Łódź  

12.

D. Jackowski, T. Marciniak, A. Dąbrowski

Analiza działania modeli detekcji obiektów w sekwencjach wideo z zastosowaniem modułu DM6437,

VII Sympozjum "Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice", ss. 49-52, 22-23 kwietnia 2010, Łódź  

13.

Sz. Drgas, M. Blaszak

Perception of speech in reverberant conditions using AM-FM cochlear implant simulation,

Hearing Research 269, 2010, pp. 162-168

14.

R. Weychan, T. Marciniak, A.Dąbrowski

Wpływ segmentacji sygnału w procesie detekcji kodowania GSM,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2010, nr 3/2010, ss. 94-97

15.

P. Pawłowski, K. Borowczyk, T. Marciniak, A. Dąbrowski

System CCTV do automatycznego śledzenia obiektów w czasie rzeczywistym,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2010, nr 3/2010, ss. 71-75

16.

R. Długosz, P. Pawłowski, A. Dąbrowski

Operational amplifier for switched capacitor systems realized in various CMOS technologies,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2010, nr 3/2010, pp. 67-70

17.

T. Marciniak, D. Jackowski, P. Pawłowski, A. Dąbrowski

Selection of tracking model parameters in embedded video system,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2010, nr 3/2010, pp. 53-57

18.

P. Korohoda, A. Dąbrowski

Discrete trigonometric transform (DTT) filters,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2010, nr 3/2010, pp. 45-49

19.

Z. Vetulani, J. Marciniak, T. Otrębski, G. Vetulani, A. Dąbrowski, M. Kubis, J. Osiński, J. Walkowska, P. Kubacki, K. Witalewski 

Zasoby językowe i technologie przetwarzania tekstu. POLINT-112-SMS jako przykład aplikacji z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2010

20.

A. Dąbrowski

Ubiquitos monitoring and people recognition for security in urban areas versus personal freedom,

World Without Borders - Science Without Borders, Proceedings of the 8th International Congress of Societas Humboldtiana Polonorum, pp.70, Toruń, 27-30 czerwca 2010

21.

A. Dąbrowski, P. Pawłowski, A. Meyer, M. Portalski, D. Jackowski, P. Kardyś, A. Chmielewska, R. Weychan, A. Konieczka, A. Namerła, 

Wykorzystanie NI LabVIEW, ELVIS II, CompactDAQ i SmartCamera z osprzętem w kształceniu studentów w Pracowni Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Politechniki Poznańskiej

National Instruments Academic & Research Days 2010, ss. 07.1 – 07.27, Warszawa 11.05.2010, Wrocław 18.05.2010, Poland

22.

R. Długosz, T. Talaśka 

A power-efficient, current-mode, binary-tree min / max circuit for Kohonen self-organizing feature maps and nonlinear filters,

Electrical Review, R. 86, nr 11a/2010, pp. 237-241

23.

R. Długosz, T. Talaśka 

An Influence of Current-Leakage in Analog Memory on Training of Kohonen Neural Network Implemented in Silicon,

Electrical Review, R. 86, nr 11a/2010, pp.146-150

24.

R. Długosz, T. Talaska, W. Pedrycz

Current-Mode Analog Adaptive Mechanism for Ultra-Low Power Neural Networks

IEEE Transactions on Circuits and Systems-II: Express Briefs, vol. 58 no 1, January 2011

 

    Publications in 2009 

1.

S. Drgas, D.Cetnarowicz, A. Dąbrowski

Automatyczna weryfikacja mówcy oparta na cechach prozodycznych,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2009, nr 3/2009, ss.21-24

2.

A. Meyer, H. Portalska, M.Portalski

Badania przestrzennych cech dźwięku mis dźwiekowych,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2009, nr 3/2009, ss.25-28

3.

A. Meyer, H. Portalska, M. Portalski, A. Konieczka, J. Balcerek

Metoda wizualizacji pola akustycznego mis dźwiękowych,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2009, nr 3/2009, pp 29-34

4.

P. Korohoda, A. Dąbrowski

Efficient image watermarking in the transform domain with the discrete trigonometric transforms,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2009, nr 3/2009, pp. 39-42

5.

P. Pawłowski, D. Prószyński, A. Dąbrowski

Real-time procedures for automatic recognition of road signs,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2009, nr 3/2009, pp. 57-62

6.

J. Balcerek, A. Dąbrowski, A. Konieczka

Stereowizyjne metody tworzenia wrażeń trójwymiarowych z obrazów dwuwymiarowych,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2009, nr 3/2009, ss.62-67

7.

T. Marciniak, A. Dąbrowski 

Influence of subband signal denoising for voice activity detection,

"Elektronika"- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2009, nr 3/2009, pp. 67-70

8.

Sz. Drgas, A. Dąbrowski

Applications of Slope Filtering to Robust Spectral Envelope Extractinn for Speech/Speaker Recognition,

Lecture Notes in Artificial Intelligence, Edited by R. Goebel, J. Siekmann, and W. Wahlster, Subseries of Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009, Printed in Germany, pp. 13-24

9.

R. Długosz, P. Pawłowski, A. Dąbrowski

Design and Opimization of Operational Amplifiers for SC Systems - a Comparative Study in CMOS 0,18μm, 0,35μm, and 0,8μm Technologies,

IEEE SPA 2009, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, pp. 36-39, 24-26 września 2009, Poznań

10.

A. Konieczka, J. Balcerek, A. Dąbrowski

Improvement of Dynamic Range of Photography in Raw Format Representation,

IEEE SPA 2009, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, pp.62-65, 24-26 września 2009, Poznań

11.

P. Korohoda, A. Dąbrowski

Low-Pass Filtering with Filters Defined in the Discrete Trigonometric Transform Domains,

IEEE SPA 2009, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, pp. 66-69, 24-26 września 2009, Poznań

12.

P. Pawłowski, K. Borowczyk, T. Marciniak, A. Dąbrowski

Real-Time Object Tracking Using Motorized Camera,

IEEE SPA 2009, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, pp. 110-115, 24-26 września 2009, Poznań

13.

T. Marciniak, D. Jackowski, P. Pawłowski, A. Dąbrowski

Real-Time People Tracking Using DM6437 EVM,

IEEE SPA 2009, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, pp.116-120, 24-26 września 2009, Poznań

14.

J. Balcerek, Sz. Drgas, A. Dąbrowski, A. Konieczka

Prototype Multimedia Database System for Registration of Emergency Situations,

IEEE SPA 2009, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, pp. 144-148, 24-26 września 2009, Poznań

15.

A. Dąbrowski, Sz. Drgas, T. Marciniak

Analiza, klasyfikacvja i wspomaganie rozpoznawania osób na podstawie nagrań rozmów na numery telefonów alarmowych,

Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Nowoczesne technologie i praca operacyjna red.  Lech Krzysztof Paprzycki , Zbigniew Rau, Wolters Kluwer Polska - OFICYNA,  2009, ss. 227-245

16.

J. Balcerek, A. Konieczka

Standardy kodowania sekwencji wizyjnych, a technologie zapisu optycznego

Zainteresowania badawcze młodzieży akademickiej, A. Buczek, D. czajkowska-Ziobrowska, D. Rondalska, P. Ziobrowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2009

17.

T. Marciniak, A. Dąbrowski

Voice biometric human machine interfaces,

7 Internationaler Wissenschaftlicher Kongress Der Societas Humboldtiana Polonorum, pp.320-325, czerwiec 2009, Warszawa

18.

A. Dąbrowski, T. Marciniak, Sz. Drgas, P. Pawłowski

Ekstrakcja informacji z obrazów, wideo i mowy w systemach ochrony i bezpieczeństwa,

Ergonomia - Technika i Technologia - Zarządzanie, red. Marek Fertsch, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ss.151-167, Poznań 2009

19.

A. Dąbrowski, T. Marciniak, Sz. Drgas, J. Balcerek, A. Konieczka 

Database with facilitier for speaker classification and recognition based on emergency telephone conversations,

4th Language & Technology Conference Human Language  Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics November, pp.148-152, 06-08.11. 2009, Poznań 

 

    Publications in 2008 

1.

T. Marciniak, A. Dąbrowski, R. Rochówniak

Enhancement of speech signal for voice remote control,

EDERS 2008, European DSP Education & Research Symposium Proceedings, pp. 291-296, 17-18 czerwiec 2008, Tel-Aviv, Israel

2.

T. Marciniak, R. Rochówniak, A. Dąbrowski

Subband wavelet signal denoising for voice activity detection,

IEEE NTAV/SPA 2008, New Trends in Audio and Video Signal Processing, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, pp. 93-96, 25-27 września 2008, Poznań

3.

A. Dąbrowski, Sz. Drgas, T. Marciniak

Detection of GSM speech coding for telephone call classification and automatic speaker recognition,

ICSES2008 Internatinal Conference on Signals and Electronic Systems, pp. 415-418, 14-17 września 2008, Kraków 

4.

A. Dąbrowski, P. Pawłowski, T. Marciniak

Obliczenia rownoległe z wykorzystaniem instrukcji wielozadaniowych w przetwarzaniu sygnałów,

Elektronika- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2008, nr 4/2008, ss. 6-12

5.

J. Balcerek, I. Chmielewska

Multimodalna baza danych do celów identyfikacji osób - model i zastosowania,

Elektronika- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2008, nr 4/2008, ss. 23-28

6.

A. Dąbrowski, Sz. Drgas, D. Cetnarowicz, I. Chmielewska

Identyfikacja mówcy na podstawie sumy rozkładów normalnych - eksperymenty z wypowiedziami w języku polskim,

Elektronika- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2008, nr 4/2008, ss.29-33

7.

A. Konieczka, A. Dąbrowski

Rozpoznawanie samogłosek na podstawie sekwencji wideo,

Elektronika- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2008, nr 4/2008, ss. 54-59

8.

A. Meyer, H. Portalska, M. Portalski

Metoda pomiaru czasu miedzy środkami wybranych dźwieków,

Elektronika- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2008, nr 4/2008, ss. 71-73

9.

P. Korohoda, A. Dąbrowski

Filtracja cyfrowa oparta na dyskretnych transformatorach trygonometrycznych, realizowana za pomocą splotu uogólnionego,

Elektronika- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2008, nr 4/2008, ss. 95-98 

10.

P. Korohoda, A. Dąbrowski

The discrete trigonometric transforms for still image watermarking in the transform domain - a comparative study,

IEEE NTAV/SPA 2008, New Trends in Audio and Video Signal Processing, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, pp. 143-148, 25-27 września 2008, Poznań

11.

A. Meyer, H. Portalska, M. Portalski, A. Konieczka, J. Balcerek

Visualization of sound bowl acoustic field,

IEEE NTAV/SPA 2008, New Trends in Audio and Video Signal Processing, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, pp. 103-107, 25-27 września 2008, Poznań

12.

P. Pawłowski, D. Prószyński, A. Dąbrowski

Recognition of road signs from video,

IEEE NTAV/SPA 2008, New Trends in Audio and Video Signal Processing, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, pp. 213-218, 25-27 września 2008, Poznań 

13.

J. Balcerek, A. Dąbrowski, A. Konieczka

Simple efficient techniques for creating effective 3D impressions from 2D originl images,

IEEE NTAV/SPA 2008, New Trends in Audio and Video Signal Processing, Algorithms, Architectures, Arrangements andApplications, pp. 219-224, 25-27 września 2008, Poznań 

14.

F. Misiorek, A. Dąbrowski, P. Pawłowski

The ability to use parallel programing on graphics processor unit in digital signal processing,

IEEE NTAV/SPA 2008, New Trends in Audio and Video Signal Processing, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, pp. 225-228, 25-27 września 2008, Poznań

15.

A. Meyer, I. Chmielewska

Word endpoint detection/extraction method for speaker identification purposes,

IEEE NTAV/SPA 2008, New Trends in Audio and Video Signal Processing, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, pp. 89-92, 25-27 września 2008, Poznań

16.

H. Portalska, M. Portalski

Selected aspects of the use digital signal processing in the sound therapy,

IEEE NTAV/SPA 2008, New Trends in Audio and Video Signal Processing, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, pp. 55-60, 25-27 września 2008, Poznań

17.

A. Meyer, H. Portalska, M. Portalski

Research of the anisotropy of the sound bowls,

IEEE NTAV/SPA 2008, New Trends in Audio and Video Signal Processing, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, pp. 97-102, 25-27 września 2008, Poznań

18.

Sz. Drgas, D. Cetnarowicz, A. Dąbrowski

Speaker verification based on prosodic features,

IEEE NTAV/SPA 2008, New Trends in Audio and Video Signal Processing, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, pp. 79-82, 25-27 września 2008, Poznań

19.

P. Korohoda, A. Dąbrowski

Generalized convolution for extraction of image features in the primary domain,

Machine GRAPHIC & VISION, vol. 17, no. 3, pp. 279-297

20.

A. Dąbrowski, D. Cetnarowicz

Iterative SVD algorithm as a BSS solution,

ICSES2008 Internatinal Conference on Signals and Electronic Systems, pp.401-404, 14-17 września 2008, Kraków

21.

P. Pawłowski, A. Dąbrowski

Accino 2 - mikroprocesorowy system pomiarowy z czujnikami przyspieszeń i żyroskopem IMEMS do testowania bariei drogowych,

Elektronika- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2008, nr 6/2008, ss. 99-100

22.

P. Pawłowski, A. Dąbrowski, T. Marciniak

Prototyping of measurement setups for testing baseband communication chips,

Mixdes Design of Intergrated Circuits  and Systems, MIXDES'2008, pp. 499-504, 19-21 czerwca 2008, Poznań, Poland

23.

A. Dąbrowski, Sz. Drgas, T. Marciniak

Standaryzowanie opisu zjawisk lingwistycznych w transkrypcji rozmów telefonicznych na numery alarmowe,

Intertelecom 2008, Łódź, ss. 31-42, 9 kwietnia 2008

24.

A. Meyer, H. Portalska, M. Portalski  

Ocena wybranych parametrów głosu w analizie przebiegu rehabilitacji,

Ergonomia Niepełnosprawnym - red. Jerzy Lewandowski, Joanna Lecewicz-Bartoszewska, Katarzyna Boczkowska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, ss.96-102

25.

H. Portalska, M. Portalski

Wybrane techniki diagnostyczne i terapeutyczne wykorzystujące dźwięk,

Sposoby rozwiązywania problemu marginalizacji osób dotkniętych urazami i udarami mózgu - red. Halina i Marek Portalscy, rozdział w monografii Poznań 2008, ss. 24-31

26.

H. Portalska, M. Portalski

The use of sound in diagnostic and therapy ofpeople after brain injures and strokes,

Strokes and craniocerebral injures - what next? - red. Halina i Marek Portalscy, Poznań 2008 - rozdział w monografii "Strokes and craniocerebal injures - what next?", pp. 25-31

27.

A. Dąbrowski, Sz. Drgas, T. Marciniak

Badanie skuteczności automatycznego rozpoznawania mówcy dla sygnału mowy o jakości GSM,

Intertelecom 2008, Łódź, ss. 31-35, 9 kwietnia 2008

28.

H. Portalskia, M. Portalski

Klangschalen – Klangunterstützung der Diagnosen und der Therapie

Prodruk, Poznań 2008

29.

P. Korohoda, A. Dąbrowski

Generalized convolution as a tool for the multi-dimensional filtering tasks,

Multidim. Syst. Sign. Process, 2008, pp.361-377

30.

A. Dąbrowski, T. Marciniak

Audio Signal Processing

Digital Systems and Applications, CRC Press, Taylor & Francis Goup, boca Raton, London, new York, 2008

  

    Publications in 2007 

1. 

Dąbrowski A., Marciniak T.

Audio Signal Processing in the book Digital Systems and Applications

CRC Press Taylor & Francis Group, LLC, pp. 11-1 – 11-44, ISBN 978-0-8493-8619-0, December 2007.

2.

Meyer A., Portalska H., Portalski M.

Ocena wybranych parametrów głosu w  analizie przebiegu rehabilitacji,

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Ergonomia niepełnosprawnym w projektowaniu form przemysłowych" MKEN'2007, Łódź, 15-16 listopada 2007

3.

Drgas S., Dąbrowski A.

Application of slope filtering to robust spectral envelope extraction for speech recognition,

3rd Language &technology Conference: Human Language technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, pp. 2.3.1.-2.3.4., Poznań, 5-7th October, 2007.

4.

Dąbrowski A., Drgas S.

Emergency telephone conversations database with signal analysis, classification, and identification facilities,

3rd Language &technology Conference: Human Language technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, pp. I.3.1-I.3.2., Poznań, 5-7th October 2007.

5.

Pawłowski P., Dąbrowski A.

Extended precision method for accumulation of floating-point numbers on digital signal processors,

Zeszyty naukowe nr 249 Telekomunikacja i Elektronika 10 (2007), str. 77-84, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

6.

Dąbrowski A., Kardyś P., Marciniak T.

Bluetooth versus other short-range wireless systems for transmission on information in biomedical devices,

Zeszyty naukowe nr 249 Telekomunikacja i Elektronika 10 (2007), str. 41-53, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

7.

Szober-Pawletta K., Portalski M., Kardyś P.

Układ wspomagający odszukiwanie punktów akupunkturalnych,

XV Krajowa Konferencja "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna", Wrocław, 12-15 września 2007.

8.

Dąbrowski A., Pawłowski P.

Arithmetics, computing trics, and architectures for typical and somehow atypical signal processing tasks,

Proc. of IEEE EUROCON 2007, on "Computer as a Tool", pp. 2787-2792, Warszawa, 9-12th September 2007

9.

Kardyś P., Dąbrowski A., Meyer A., Portalski M., Kardyś A.

Chosen techniques for processing of pseudowhisper of the laryngectomized,

Proc. of IEEE EUROCON 2007, on "Computer as a Tool", pp. 202-208, Warszawa, 9-12th September 2007.

10.

Meyer A., Portalska H., Portalski M.

The method of the measurement of the time between centre of chosen sounds,

Proc. of SIGNAL PROCESSING SPA‘2007, Poland Section, Chapter Circuits and Systems IEEE, pp 153-156, Poznań, Poland, 7th September 2007.

11.

Balcerek J., Chmielewska I.

Speaker identification - oriented multimodal database system model,

Proc. of SIGNAL PROCESSING SPA‘2007, Poland Section, Chapter Circuits and Systems IEEE, pp. 147-152, Poznań, Poland, 7th September 2007.

12.

Dąbrowski A., Drgas S., Cetnarowicz D., Chmielewska I.,

Gaussian Mixture Model speaker recognition system experiments with CORPORA database,

Proc. of SIGNAL PROCESSING SPA‘2007, Poland Section, Chapter Circuits and Systems IEEE, pp. 141-146, Poznań, Poland, 7th September 2007.

13.

Korohoda P., Dąbrowski A.

Fast filtering by generalized convolution related to discrete trigonometric transforms,

Proc. of SIGNAL PROCESSING SPA‘2007, Poland Section, Chapter Circuits and Systems IEEE, pp. 57-62, Poznań, Poland, 7th September 2007.

14.

Dąbrowski A., Pawłowski P., Marciniak T.

Parallel digital signal processing using multi-issue instructions,

Proc. of SIGNAL PROCESSING SPA‘2007, Poland Section, Chapter Circuits and Systems IEEE, pp. 13-20, Poznań, Poland, 7th September 2007.

15.

Dąbrowski A., Pawłowski P.

Extended precision accumulation of floating-point data for digital signal generation and processing,

15 European Signal Processing Conference EUSIPCO 2007, pp. 1630-1634, Poznań, 3-7 września 2007.

16.

Dąbrowski A., Marciniak T., Drgas S.

Complex biometric algorithms for people identification,

Proc. of the Eleventh International Conference on Human Aspects of Advances Manufacturing, HAAMAHA 2007, pp. 612-621, Poznań, Poland, July 9-12, 2007.

17.

Dąbrowski A., Pawłowski P.

Benchmark problems of signal processing and control for testing emergent architectures and programming techniques of DSP's, FASIC's, and PLD's,

Proc. Of IEEE CISIM 2007 6th International Conference, pp. 45-50, Ełk, June 28-30, 2007.

18.

Marciniak T., Dąbrowski A.

Voice Biometric Human Machine Interfaces,

Materiały 7. Międzynarodowego Kongresu Naukowego Societas Humboltiana Polonorum, pp. 149-151, Warszawa, June, 21-24 2007.

19.

Pawłowski P., Dąbrowski A.

Application specific VLIW processors with power-saving mode via variable arithmetic accuracy,

Proc. of MIXDES 2007, 14 th International Conference, pp. 611-616, Ciechocinek, 21-23th June 2007.

20.

Talaśka, T., Długosz, R., Wojtyna, R.,

Current mode analog kohonen neural network,

Proc. of MIXDES 2007, 14 th International Conference, pp. 250-255, Ciechocinek, 21-23th June 2007.

21.

Długosz R., Iniewski K.

Hierarchical asynchronous multiplexer for readout front-end asic for multi-element detectors in medical imaging,

Proc. of MIXDES 2007, 14 th International Conference, pp. 283-286, Ciechocinek, 21-23th June 2007.

22.

Długosz, R.,

Analog continuos time, fully parallel, pragrammable image processor based on vector gilbert multiplier,

Proc. of MIXDES 2007, 14 th International Conference, pp. 231-236, Ciechocinek, 21-23th June 2007.

23.

Długosz R., Iniewski K.

Flexible Architecture of Ultra-Low-Power Current-Mode Interleaved Successive Approximation Analog-to-Digital Converter for Wireless Sensor Networks,

Eurasip Book Series on Signal processing and Communications, Vol. 6, pp. 1-13, 2007.

24.

Długosz R., Iniewski K.

Synchronous and Asynchronous Multiplexer Circuits for Medical Imaging Realized in CMOS 0,18 um Technology,

VLSI Circuits and Systems III, Proc of SPIE, 2007 Vol. 6590, pp. V-1-V-11, Gran Canaria, Hiszpania, 2-4th May 2007.

25.

Długosz, R., Talaśka, T.,

Flexible and Low Power Binary - Tree Current Mode Min/Max Nonlinear Filters Realized in CMOS Technology,

VLSI Circuits and Systems III, Proc of SPIE, 2007 Vol. 6590, pp. L-1-L-11, Gran Canaria, Hiszpania, 2-4th May 2007.

26.

Talaśka, T., Długosz, R., Pedrycz, W.,

Adaptive Weight Change Mechanism for Kohonens's neural Network Implemented in CMOS 0.18 um Technology,

ESANN'2007, 15th European Symposium On Artificial Neural Networks, Belgia, 25-27th April 2007.

27.

Długosz R., Gaudet V., Iniewski K.

Flexible Ultra Low Power Successive Approximation Analog-to-Digital Converter with Asynchronous Clock Generator,

ECCE/CCGEI 2007, 20th Canadian Conference on Electrical and Computer Engineerig, pp. 1649-1652, Vancouver, Canada, 15th April 2007.

28.

Talaśka, T., Długosz, R., ,

Current Mode Euclidean Distance Calculation Circuit for Kohonen's Neural Network Implemented in CMOS 0,18 um Technology,

ECCE/CCGEI 2007, 20th Canadian Conference on Electrical and Computer Engineerig, pp. 437-440, Vancouver, Canada, 15th April 2007.

29.

Długosz R., Iniewski K.

High-precision analogue peak detector for X-ray imaging applications,

Electronics Letters, 12th April 2007, Vol 43, No 8.

30.

Pawłowski P., Dąbrowski A., Scholzel M.,

Proposal of VLIW Architecture for Application Specific Processors with Built-in-Self-Repair facility via Variable Accuracy Arithmetic,

2007 IEEE Workhop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, pp. 313-318, Kraków, 11-13th April 2007.

31.

Dąbrowski A., Drgas S.

Speech recogniotion by means of feature extraction method based on slope transformation assisted with denoising,

Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, str. 61-64, nr 4/2007.

32.

Pawłowski P., Dąbrowski A.

Algorithms and optimization methods for parallel processing in one-thread microcontroller based systems,

Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, str. 48-53, nr 4/2007.

33.

Marciniak T., Dąbrowski A.

Kodowanie dźwięku w cyfrowych systemach transmisyjnych,

Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, str. 40-44, nr 4/2007.

34.

Meyer A., Portalski M., Kardyś A., Kardyś P.

Suppresion of peaks resulting from tongue clicks and plosive consonants production in pseudowhisper signal,

Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, str. 27-30, nr 4/2007.

35.

Korohoda P., Dąbrowski A.

Study on the concept of the generalized convolution,

Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, str. 16-20, nr 4/2007.

36.

Pawłowski P., Scholzel M.

Task rescheduling in application specific processors with built-in-self-repair facility and variable aritmetic accuracy,

Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, str. 11-15, nr 4/2007.

37.

Portalska H., Meyer A., Portalski M.

Zastosowanie analizy obwiedniowej utworów muzycznych do oceny możliwości stymulacji organizmu w zakresie częstotliwości subakustycznych,

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, redakcja naukowa Lidia Kataryńczuk-Mania, ss.131-146, Zielona Góra, 2006.

38.

Portalska H., Meyer A., Portalski M.

Zastosowanie analizy widma sygnału zgodnej ze strojem równomiernie temperowanym do wstępnej oceny oddziaływania na organizm utworów muzycznych,

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, redakcja naukowa Lidia Kataryńczuk-Mania, ss.119-130, Zielona Góra, 2006.

39.

Portalska H., Portalski M.

Misy tybetańskie i ich oddziaływanie na organizm,

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, redakcja naukowa Lidia Kataryńczuk-Mania, ss.81-85, Zielona Góra, 2006.

40.

Portalska H., Meyer A., Portalski M.

Pomiar czasu między środkami wybranych dźwieków w ocenie stanu osób po urazach neurologicznych,

Ergonomia Niepełnosprawnym - red. Jerzy Lewandowski, Joanna Lecewicz-Bartoszewska, ss.258-264, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2006.

 

     Publications in 2006

1.

Marciniak T., Rochówniak R.,Dąbrowski A.

Detection of endpoints of isolated words using slope transformation,

Proc. of Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES), pp. 655-659, Gdynia, Poland, 22-26 czerwca 2006

2.

Marciniak T., Dąbrowski A., Kardyś P., Rochówniak R.

Automatyczne rozpoznawanie izolowanych słów osób laryngektomowanych,

Proc. of XI Symposium AES „New Trends in Audio and Video” (NTIAV), pp. 131-136, Bialystok, Poland, 2006.

3.

Dąbrowski, A., Marciniak, T.,

Audio compression in digital transmission systems,

Proc. of SIGNAL PROCESSING ‘2006, Poland Section, Chapter Circuits and Systems IEEE, pp. 117-122, Poznań, Poland, 29th September 2006.

4.

Portalska H., Portalski M.

Nowe spojrzenie na muzyczną wizualizację

Metody i formy terapii sztuką , monografia pod red. Lidii Kataryńczuk-Mania, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego ss.121-131, 2006.

5.

Portalska H., Portalski M.,

Wybrane techniki akustyczno-muzyczne w monitorowaniu terapii

Metody i formy terapii sztuką, monografia pod red. Lidii Kataryńczuk-Mania, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego - w druku, 2006.

6.

Długosz R., Iniewski K.

Ultra low power current-mode algorithmic analog-to-digital converter implemented in 0.18um CMOS technology for wireless sensor network

Mixdes Design of Intergrated Circuits and Systems (MIXDES), pp. 401-406, Gdynia, Poland, 22-26 czerwca 2006

7.

Talaśka T., Wojtyna R., Długosz R., Iniewski K.

Implementation of the conscience mechanism for Kohonen's neural network in CMOS 0.18um technology

Mixed Design of Intergrated Circuits and Systems, MIXDES'2006, pp. 310-315, Gdynia, Poland, 22-26 czerwca 2006

8.

Długosz R.

New ultra low power switched - current finite impulse rsponse filters realized in CMOS 0.18um technology

Mixed Design of Intergrated Circuits and Systems, MIXDES'2006, Gdynia, Poland, pp. 337-342, 22-26 czerwca 2006

9.

Dąbrowski A., Pawłowski P., Setecki K.

Programmable clock signal generators for SC structures

Mixed Design of Intergrated Circuits and Systems, MIXDES'2006, pp. 369-373, Gdynia, Poland, 22-26 czerwca 2006

10.

Portalska H., Portalski M.

Neurostymulacja z wykorzystaniem dźwieku w pracy z autystą

Wspólne tematy - pismo dla pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego, Nr 7-8/2006

11.

Marciniak T., Dąbrowski A., Rochówniak R., Kardyś P.

Automatyczne rozpoznawanie izolowanych słów osób laryngektomowanych

XI Symposium AES "New Trends in Audio and Video", str. 131-136, Białystok, 20-22.09.2006

12.

Drgas S., Dąbrowski A.

Application of slope transformation to robust speech recognition

IEEE Signal Processing 2006 Workskop Proceedings, pp. 121-126, 29 września 2006, Poznań

13.

Pawłowski P., Dąbrowski A.

Optimization of procedures for hardware-software resources allocation

IEEE Signal Processing 2006 Workskop Proceedings, pp. 93-98, 29 września 2006, Poznań

14.

Pawłowski P., Schölzer M.

A case study for built-in-self-repair in application specific processors by decreasing the arithmetic accuracy

IEEE Signal Processing 2006 Workskop Proceedings, pp. 77-82, 29 września 2006, Poznań

15.

Meyer A., Portalski M., Kardyś A., Kardyś P.

Reduction of peaks related to plosive consonants and tongue clicks in pseudowhisper of the laryngectomized

IEEE Signal Processing 2006 Workskop Proceedings, pp. 111-115, 29 września 2006, Poznań

16.

Korohoda P., Dąbrowski A.

Generalized convolution for filtering of images in the primary domain

IEEE Signal Processing 2006 Workskop Proceedings, pp. 41-47, 29 września 2006, Poznań

17.

Pawłowski P., Schölzer M., Dąbrowski A.

Biuilt-In Self repair Mechanisms in Application-Speciffic Processors by Decreasing the Arithmetic Accuracy

1st Cooperation Workshop of Computer Science, October 2006, Branderbugische Technische Universitat Cottbus

18.

Długosz R., Iniewski K., Talaśka T.

0,35 um 22uW Multiphase Programmable Clock Generator for Circular Memory S.C. FIR Filter For Wireless Sensor Applications

The 2006 IEEE Workhsop on Signal Processing Systems Design and Implementation, pp. 157-160, Banff, Canada, 2-4th October 2006

19.

Boyle K., Mohan Kilambi S., Długosz R., Iniewski K., Gaudet V.

An Examination of the Effect of Feature Size Scalng on Effective Power Consumption in Analog to Digital Converters

The 2006 IEEE Workhsop on Signal Processing Systems Design and Implementation, pp. 194-199, Banff, Canada, 2-4th October 2006

20.

TalaślaT., Wojtyna R., Długosz R., Iniewski K., Pedrycz W.

Analog-Counter-Based Conscience Mechanism in Kohonen's Neural Network Implemented in CMOS 0,18um Technology

The 2006 IEEE Workhsop on Signal Processing Systems Design and Implementation, pp. 420-425, Banff, Canada, 2-4th October 2006

21.

Długosz R.

New ultra low power switched - current finite impulse rsponse filters realized in CMOS 0,18um technology

Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2006, nr 10/2006, str. 26-30

22.

Dąbrowski A., Pawłowski P. Setecki K.

Generation of precise multiphase clock signals using programmable logic devices

Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2006, nr 10/2006, str. 11-16

23.

Pawłowski P., Dąbrowski A.

Metoda zwiększania precyzji obliczeń za pomocą dwóch zmiennoprzecinkowych akumulatorów w procesorach sygnałowych VLIW

Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, 2006, nr 11/2006

24.

Dąbrowski A., Kardyś A., Kardyś P., Meyer A.

Vowels insertion into pseudowhisper of laryngectomized patients

New Trends in Audio and Video, Vol. I, Politechnika Białostocka, Rozprawy Naukowe nr 134, str. 323-330

25.

Dąbrowski A., Długosz R., Pawłowski P.

Chosen digital signal processing procedures for hearing aids

Archives of Control Sciences

26.

Dąbrowski A., Długosz R., Pawłowski P.

Integrated CMOS GSM baseband channel selecting filters realized using switched capacitor finite impulse response technique

Microelectronics realiability

27.

Portalska H., Portalski M.

Rola podkładu muzyczno-dźwiękowego w treningach wizualizacyjnych stosowanych w rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Potrzeby osób niepoełnosprawnych- w warunkach globalnych przemian - red. naukowa H. Ochonczenko i M. Paszkowicz, Oficyna Wyd. "Impuls", Kraków - monografia, s.417-428

28.

Koniarek M., Portalska H., Portalski M.

Wykorzystanie wielotonu nieharmonicznego w stymulacji akustycznej dzieci autystycznych

Potrzeby osób niepoełnosprawnych- w warunkach globalnych przemian - red. naukowa H. Ochonczenko i M. Paszkowicz, Oficyna Wyd. "Impuls", Kraków - monografia, str. 409-415

 

   Publications in 2005

1.

Dąbrowski A., Marciniak T., Cetnarowicz D.

Współczesne interfejsy do transmisji danych cyfrowych

Rozdział 4.2 (ss.226-233) w monografii Nowoczesne przedsiębiorstwo, Wydawca: Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2005.

2.

Długosz R.

Metoda poszukiwania krytycznych pojemności pasożytniczych w analogowych filtrach FIR SC projektowanych w technologii CMOS

IV Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, str. 63-68, Łódź, 2005.

3.

Dąbrowski A., Marciniak T.,  Pawłowski P.

DSP techniques for application to hearing aids

2nd Language & Technology Conference, pp. 265-268, Poznań 2005

4.

Dąbrowski A., Długosz R., Pawłowski P., Iniewski K., Gaudet V.

Analog Baseband Filtering Realized Using Switched Capacitor Finite Impulse Response Filter

2005 IEEE VLSI-TSA, Insternational Symposium on VLSI Design, Automation & Test, Taiwan 2005

5.

Długosz R., Pawłowski P., Dąbrowski A.

Discrete time programmable analog filter,

28 th.International Conferece on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO 2005, pp. 443-446, Gliwice-Ustroń 2005

6.

Portalski M., Pawłowski P., Dąbrowski A.

Synthesis of some class of nonharmonic tones,

28 th.International Conferece on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO 2005, pp. 439-442, Gliwice-Ustroń 2005

7.

Dąbrowski A., Kardyś P., Marciniak T.

Bluethooth technology applications dedcated to supporting blind and hearing as well as speech handicapped people,

47th. International Symposium ELMAR-2005, pp. 295-298., 08-10 June 2005, Zadar, Croatia

8.

Meyer A., Portalski M., Portalska H.

Time-frequency analysis of signal envelope of musical pieces applied in therapeutics, pp. 167-175.

XI International Symposium ISSET 2005, Kraków, 23-25 czerwca 2005

9.

Długosz R., Pawłowski P., Dąbrowski A.

Laboratory of Mixdes Analog-Digital intergraded Circuits, pp. 851-856

12th Insternational Conference MIXDES 2005, 22-25 June, Kraków

10.

Talaska T., Wojtyna R., Długosz R.

Hardware Implemented Neural Network Model With Unsupervised lerning on Silicon, pp. 133-136

12th Insternational Conference MIXDES 2005, 22-25 June, Kraków

11.

Długosz R.

New Architecture of Programmable S.C. Fir Filter with Circular Memory, pp. 153-158

12th Insternational Conference MIXDES 2005, 22-25 June, Kraków

12.

Długosz R., Pawłowski P., Dąbrowski A.

Family of the Even-odd Switched Capacitor Finite Impulse Response Filters, pp. 497-500

12th Insternational Conference MIXDES 2005, 22-25 June, Kraków

13.

Dąbrowski A. Kardyś P. Marciniak T.

Technical aid to Handicapped People by Means of the Bluetoth Wireless Communication System, pp. 70-78.

XI International Symposium ISSET 2005, 23-25 czerwca 2005, Kraków

14.

Meyer A., Portalski M., Portalska H.

Analiza czasowo-częstotliwościowa obwiedni sygnałów utworów muzycznych stosowanych w terapii, pp. 167-175.

XI International Symposium ISSET 2005, 23-25 czerwca 2005, Kraków

15.

Pawłowski P., Cetnarowicz D., Dąbrowski A.

Stanowisko pomiarowe do wyznaczania parametrów ASI, PHD i THIV w badaniach systemów ograniczających drogę, ss.269-274

Czwarta Krajowa Konferencja Elektroniki KKE, 12-15 czerwca 2005, Darłówko Wschodnie

16.

Korohoda P. Dąbrowski A.

Generalized Convolution Concept Extension to Multimensional Signals, pp. 187-192.

The Fourth International Workhop on Multidimensional Systems NDS 2005

17.

Portalska H.,  Portalski M.

Ważne, lecz niedoceniane - wpływ tętnienia i mogotania światła na organizm,ss.12-15

Pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego, "Wspólne tematy" 2/2005, str. 12-15

18.

Portalska H., Portalski M.

Klangschalen als Kommunikationsmittel, ss.32-35

Klang-Massage-Therapie, Organ des Europaischen Fachverbandes Klang-Massage-Therapie e.V. 4/2005, pp. 32-35

19.

Portalska H.,  Portalski M.

Komunikacja niewerbalna z wykorzystaniem dźwięku w pracy z niepełnosprawnym

Ergonomia niepełnosprawnym w wieku informacji, monografia pod red. J. Lewandowskiego, ss. 231-237, Łódź 2005.

20.

Dąbrowski A., Długosz R., Pawłowski P.

Rodzina filtrów o skończonej odpowiedzi impulsowej z linią opóźniającą o naprzemiennie połączonych układach opóźniających dwóch typów z przełączanymi kondensatorami,

Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, str. 5-8, nr 10/2005

21.

Dąbrowski A., Długosz R., Pawłowski P.

Multicriteria Comparison of Multi-C SC FIR Filter Structures,

IEEE Signal Processing 2005 Workskop Proceedings,  pp. 145-148, 30th September 2005, Poznań

22.

Długosz R., Pawłowski P., Dąbrowski A.

Multiphase clock generators with controlled clock impulse width for programmable high order rotator SC FIR filtrs realized in 0,35um CMOS technology,

VLSI Circuits and Systems II, SPIE, Bellingham, WA, pp. 1056-1063, 2005

23.

Długosz R.

Search strategy for relevant parasitic elements and reduction of their influence on the operation of SC FIR filters realized in CMOS technology,

VLSI Circuits and Systems II, SPIE, Bellingham, WA, pp. 1075-1085, 2005

24.

Długosz R., Wojtyna R.

Voltage-Buffer-Based Low-Power Area-Efficient SC FIR Filter for Wireless Communication,

VLSI Circuits and Systems II, SPIE, Bellingham, WA, pp. 288-299, 2005

25.

K. Iniewski, V. Axelrad, A. Shibkov, A. Balasinski, S. Magierowski, R. Dlugosz, A. Dabrowski.

3.125 Gb/s Power Efficient Line Driver with 2-level Pre-emphasis and 2kV HBM ESD Protection,

IEEE International Symposium on Circuits and Systems, ISCAS, pp. 1154-1157, 2005

26.

Długosz R., Pawłowski P., Dąbrowski A.

Finite Impulse Filter Banks Realized using Switched Capacitor Technique,

ECCTD 2005 -European Conference on Circuit Theory and Design, Cork Ireland, 29 August - 2th September 2005.

27.

Pawłowski P., Cetnarowicz D., Dąbrowski A.

Stanowisko pomiarowe do wyznaczania parametrów ASI, PHD i THIV w badaniach systemów barier ograniczających drogę

Elektronika- konstrukcje, technologie, zastosowania, miesięcznik naukowo-techniczny, ss.26-28,nr 11/2005.

 

   Publications in 2004

1.

Portalska H., Portalski M.

Stymulator akustyczny - nowa jakość w fizjoterapii

IX Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ergonomia Niepełnosprawnym w przyszłości, MKEN2003, Łódź, 13-14 listopada 2003

2.

Dąbrowski A., Cetnarowicz D., Marciniak T.

Analysis of speech separation for ASR systems,

Proc. of The 4th International Workshop on Robot Motion and Control, RoMoCo’04, pp.345-350, 17-20 June 2004, Puszczykowo, Poland

3.

Dąbrowski A., Cetnarowicz D.

Signal Separation with Principal Component Analysis Followed by Rotation,

IEEE 6Proc. of The International Workshop on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP’04, pp. 379-382, 13-15 September 2004, Poznań, Poland

4.

Dąbrowski A., Kardyś P., Meyer A.

Application of the method of spectral contrast enhancement to improvement of esophageal speech intelligibility,

IEEE Signal Processing 2004 Workskop Proceedings, Poznań 2004, ss. 91 - 94

5.

Dąbrowski A., Kardyś P., Wysokiński D., Kwapisz P., Dąbrowski M.,   Koziorowski P.

BlueVoice” – a specialized speech-aid system for hardly speaking people,

Foundations of Control and Management Sciences No. 1/2004, ss. 21-33

6.

Dąbrowski A., Kardyś P.

Zastosowanie systemu telekomunikacyjnego Bluetooth w urządzeniach wspomagania mowy,

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT), Warszawa 2004, ss. 142-145

7.

Kardyś P., Dąbrowski A., Chmielewska I.

Stanowisko do badania funkcjonalności systemu telekomunikacyjnego Bluetooth,

XX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji (KST), Bydgoszcz 2004, ss. 287-293

8.

Dąbrowski A., Meyer A., Portalski M.

Parametryzacja widma sygnału akustycznego za pomocą momentów widmowych,

X Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo, ss. 23 - 32, 16-18 września 2004, Wrocław 

9.

Dąbrowski A., Kardyś P., Meyer A.

Denoising of audio signals by means of discrete wavelet transformation,

IEEE Signal Processing 2004 Workskop Proceedings, Poznań 2004, ss 109 - 114

10.

Dąbrowski A., Długosz R., Marciniak T., Pawłowski P.

Projektowanie i realizacja cyfrowych systemów zegarowych do sterowania filtrów FIR S.C.

Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 7/2004, ss. 31-35

11.

Dąbrowski A., Pawłowski P., Tucholski B.

Sprzętowy odtwarzacz mp3 sterowany z radioodtwarzacza samochodowego,

III Krajowa Konferencja Elektroniki, 16-18 czerwca 2004, Kołobrzeg, pp. 369 – 373

12.

Dąbrowski A., Długosz R., Pawłowski P.

Design and optimization of operational amplifiers for FIR SC GSM channel filter realized in CMOS 0.8mm technology,

Proc.of  IEEE Signal Processing Workshop, pp. 33 – 36, 24 Sep. 2004, Poland

13.

Dąbrowski A., Długosz R., Pawłowski P.

Design, optimization, and realization of clock systems for SC FIR filters,

IEEE International Conference on Signals and Electronic Systems, pp. 485 – 488, 13 – 15 September 2004, Poznań

14.

Portalska H., Portalski M.

Komunikacja niewerbalna z wykorzystaniem dźwięku w pracy z niepełnosprawnym,

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ergonomia Niepełnosprawnym”, ss. 12-1,12-8, 21-22 października 2004, Łódź

15.

Chmielewska I., Dąbrowski A., Kardyś P.

Stanowisko do badania właściwości sieci lokalnych opartych na technice PLC,

XX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji (KST), ss. 71-76, 8-10 września 2004, Bydgoszcz

16.

Chmielewska I.

Prosody-based Text–independent Speaker Identification Method

50 years of Discoveries in Speech Communication – IEEE Conference Proceedings, pp.C13-C18, June 11-13, 2004 , MIT, Cambridge, MA, USA

17.

Marciniak T., Dąbrowski A.

Calculation of the DFT subset for real sequences,

IEEE Proc. of SIGNAL PROCESSING '2004, Poland Section, Chapter Circuits and Systems IEEE, pp. 61-66 

18.

Dąbrowski A., Pawłowski P., Sęk A.

Real-time generation and control of narrow-band sweeping noise, Subjective and Objective Assessment of Sound,

Archives of Acoustics, Vol. 29, No. 3, 2004, pp. 523 – 524

19.

Marciniak T., Dąbrowski A., Cetnarowicz D.

Voice signal enhancement for human-machine interfaces

Foudations of Control and Management sciences, no. 2

20.

Dąbrowski A., Długosz  R., Pawłowski P.

Design, optimization, and realization of SC FIR filters realized in CMOS 0.8um technology,

11th IEEE  International Conference Mixdes Design of Integrated Circuits and Systems, pp. 180 – 185, 24-26 June 2004 Szczecin

21.

Korohoda P., Dąbrowski A.

Generalized convolution concept based on DCT,

Proc. 12 th European Signal Proc. EUSIPCO, pp.973-976, Vienna 6-10.09.2004, 

22.

Korohoda P., Dąbrowski A.

Generalized convolution concept for filtering of random signals,

IEEE Signal Processing 2004 Workskop Proceedings,  pp.55-60, 24 września 2004, Poznań

23.

Portalska H., Portalski M.

W harmonii z barwą

Monografia, Wydawnictwo BP, Poznań, 2004

 

   Publications in 2003

1.

Chmielewska I.

Adaptacja urządzeń telekomunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w zaleceniach Komisji Unii Europejskiej i standardach ETSI, rozdział 9,

Wyd. Politechniki Łódzkiej, ss. 72- 78, czerwiec 2003

2.

Chmielewska I.

Terminale i usługi telekomunikacyjne dla osób niepełnosprawnych w   zaleceniach Komisji Unii Europejskiej i standardach ETSI,

Krajowe Sympozjum Telekomunikacji'2003, tom B, ss. 143 - 149

3.

Chmielewska I.

Simulation of power line comminicatios channel using mathematical model,

Zeszyt Naukowy Politechniki Lwowskiej, vol. 487, ss. 121 - 126, październik 2003

4.

Portalska H., Portalski M., Dąbrowski A.,  Meyer A.

Analiza widmowa utworów muzycznych w interwałach stroju równomiernir temperowanego

X Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku ISSET 2003, Wrocław 2003

5.

Dąbrowski A., Kardyś P., Meyer A.

Zastosowanie metody poprawy kontrastu widmowego pseudoszeptu osób laryngektomowanych

X Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku ISSET 2003, Wrocław 2003

6.

Dąbrowski A., Długosz R., Pawłowski P.

Design, optimization and comparison of sc fir filters

IEEE Signal Processing'2003, Poznań, 10 October 2003

7.

Dąbrowski A., Cetnarowicz D.

Experimental comparison of independet component analysis and principal component analysis algorithms for signal separation,

Proc. Of the 10th International Conference MIXED DESIGN OF 10th International Conference Mixed Design INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS, MIXDES 2003, pp. 611-614, Łodź, 26-28 June 2003 

8.

Dąbrowski A.

Separacja sygnałów mowy i cyfrowa szerokopasmowa filtracja kierunkowa,

Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, monografia pt.:"Problemy Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej", Szczecin 2003, ss. 65-74

9.

Korohoda P., Dąbrowski A

Generalized primary domain interpretation of product filtering of digital signals in the transform domain,

IEEE Signal Processing'2003, pp. 75-80, 10 October, Poznań

10.

Dąbrowski A.

Discrete Signal Processing Approach to the Analysis of Windings in Alternating Current Electrical Machines,

ECCTD 2003, Kraków, pp. III-373-376

11.

Portalska H., Portalski M.

Wybrane aspekty projektowania stanowisk do muzykoterapii dla niepełnosprawnych

Ergonomia niepełnosprawnym. W procesie jednoczenia się Europy.Monografia pod re. J. Lewandowskiego

12.

Marciniak T., Dąbrowski A., Cetnarowicz D.

Analysis of real-time denoising for automatic speech recognition in HMI systems,

IEEE Signal Processing'2003, pp. 59-64, Poznań, 10 October

13.

Dąbrowski A., Długosz R., Marciniak T.

Realization of the Clock Control System for an FIR-SC Filter using a Digital Signal Processor,

Proc. Of the 10th International Conference MIXED DESIGN OF 10th International Conference Mixed Design INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS, MIXDES 2003, pp. 629-632, Łodź, 26-28 June 2003

14.

Dąbrowski A., Marciniak T.

Analysis of Audio Sampling Rate Conversion Methods Using a Single Digital Signal Processor,

International Signal Processing Conference GSPx, s. 377.1-377.5, 31 marca-3 kwietna, Dallas, Texas, USA

15.

Marciniak T., Cetnarowicz D., Dąbrowski A.

Analysis of real-time denoising for automatic speech recognition in HMI systems,

IEEE Signal Processing'2003, pp. 59-64, Poznań, 10 October

16.

Dąbrowski A., Cetnarowicz D.

Principal component analysis supplement with rotation,

IEEE Signal Processing'2003, pp. 47-52, Poznań, 10 October

17.

Dąbrowski A., Cetnarowicz D.

Badanie algorytmów separacji sygnałów mowy mieszanych z opóźnieniami,

Proc. Of the X International Symposium of Sound Engineering and Tonmeistering ISSET 2003, pp. 141-146, Wrocław, 11-13 September 2003

 

   Publications in 2002

1.

Pawłowski P., Długosz R., Dąbrowski A.

Koncepcja programu komputerowego do syntezy analogowych filtrów dyskretnych FIR S.C.

VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Zastosowania komputerów w elektrotechnice”, Poznań – Kiekrz 2002, pp. 59 - 62, 22 - 24 kwietnia 2002

2.

Pawłowski P., Długosz R., Dąbrowski A.

Design and measurement results of the GSM SC FIR channel filter realized in CMOS 0,8um technology,

9 th Conference Mixdes'2002, ss. 607 - 612, Wroclaw, 20-22 June 2002 

3.

Pawłowski P., Dąbrowski A., Długosz R., Moszczyński M.

Design of the FIR GSM channel filter structures in CMOS 0,8um technology projekt.

ICSES2002-Wroclaw- Świradów Zdrój,  ss. 209 - 214, 25-27 September 2002 

4.

Portalska H., Portalski M.

Modyfikacja systemu Mobilnej Rekreacji Muzycznej dla potrzeb rehabilitacji,

L. Kataryńczuk - Kataryńczuk – Mani: Wybrane elementy terapii w procesie edukacji artystycznej. Wydawnictwo UZG, Zielona Góra 2002 ss. 49 - 57

5.

Portalska H., Portalski M.

Wielotony nieharmoniczne mis tybetańskich – dlaczego wspomagają organizm,

L. Kataryńczuk - Kataryńczuk – Mani: Wybrane elementy terapii w procesie edukacji artystycznej. Wydawnictwo UZG, Zielona Góra 2002, ss. 83 - 96

6.

Portalska H., Portalski M.

Wybrane techniki akustyczno -muzyczne  w monitorowaniu terapii.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sztuka, a terapia“. Zielona Góra 2002

7.

Portalska H., Portalski M.

Misy tybetańskie i ich oddziaływanie na organizm

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sztuka, a terapia“. Zielona Góra 2002

8.

Pawłowski P., Portalski M., Dąbrowski A.

Kontrola mikroprocesorowego sterownika stymulatora z platformy komputera PC.

VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Zastosowania komputerów w elektrotechnice”, Poznań – Kiekrz 2002, ss. 373 - 376, 22 - 24 kwietnia 2002

9.

Pawłowski P., Portalski M., Dąbrowski A.

Pole komutacyjne urządzeń audio - zastosowanie mikrokontrolera AT89C52

Krajowa Konferencja Elektroniki. Kołobrzeg - Dźwirzyno 2002, ss. 409 - 414, 10 -12 czerwca 2002

10.

Dąbrowski A., Cetnarowicz D., Marciniak T., Pawłowski P., Sęk A., Skrodzka E.

 DSP REALIZATION OF DIRECTIONAL FILTERS FOR SPEECH ENHANCEMENT

8th IEEE International Conference on Methods in Automation and Robotics - MMAR2002, ss.523 - 528, 2-5 September2002, Szczecin, Poland

11.

 Cetnarowicz D., Dąbrowski A., Marciniak T., Długosz R.

 Separacja sygnałów metodą analizy niezależnych składowych

VII Konferencja Naukowo-Techniczna ZASTOSOWANIA KOMPUTERÓW W ELEKTROTECHNICE, ss.115-118, 22-24 kwietnia 2002, Poznań/Kiekrz

12.

 Marciniak T., Dąbrowski A., Cetnarowicz D., Długosz R.

 "Implementacja algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów z wykorzystaniem Code Composer Studio i procesorów sygnałowych rodziny TMS",

VII Konferencja Naukowo-Techniczna ZASTOSOWANIA KOMPUTERÓW W ELEKTROTECHNICE, ss. 123 - 126, 22-24 kwietnia 2002, Poznań/Kiekrz

13.

 Kardyś P., Portalski M., Dąbrowski A.

 Wielokanalowy system monitorowania GSR (galvanic skin response) człowieka,

Krajowa Konferencja Elektroniki. Kołobrzeg - Dźwirzyno 2002, ss. 605 - 610, 10 -12 czerwca 2002

14.

Kardyś P., Portalski M.

Komputerowy system rejestracji GSR czlowieka",

Elektronizacja 9/2002, ss. 13 - 16

15.

Dąbrowski A., Kardyś P.

System Blue Voice wspomagania mowy dla osob po operacjach chirurgicznych krtani,

"IX Sympozjum "Nowosci w technice audio i wideo", Warszawa 2002, ss. 29 - 39

16.

Frąckowiak L., Gwóźdź M., Porada R., Portalski M.

Rejestrator szybkich przebiegów prądowych

VI Szkoła – Konferencja „Elektrotechnika – prądy niesinusoidalne”, ss. 201 - 204, czerwiec 2002, Zielona Góra

17.

Dąbrowski A., Meyer A.

Wykrywanie przerw w sygnale mowy

IX Sympozjum Nowości w Technice Audio-Video, Warszawa'2002

18.

Chmielewska I.

Adaptacja urządzeń tekemonunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w zaleceniach komisji europejskiej i standardach ETSI, tom Telepraca

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, ss.T.3.1-T.3.8, Łódź 6-7.11.2002

19.

Portalska H., Portalski M.

Chromoterapia w pracy z niepełnosprawnymi - wybrane zagadnienia

Na temat - zeszyty  dla profesjonalnie pomagających  "Terapia, leczenie, profilaktyka a siła kolorów,", 4/2002, ss. 29 - 35, grudzień 2002

20.

Portalska H., Portalski M.

Wybrane aspekty projektowania stanowisk do muzykoterapii dla niepełnosprawnych - materiał na CDR

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Łódź 6-7.11.2002

21.

Portalska H., Portalski M.

Wspomaganie psychoterapii dźwiękiem mis tybetańskich,

FORUM- kwartalnik Pedag.-Terap.2-3 (7)/2002, ss. 66 - 70

22.

Marciniak T., Dąbrowski A.

Noise and Computational Complexity Analysisi of Sampling Rate Conversion Methods

Proc. Of8th IEEE International Conference on Signals and Electronic Systems - ICSES'2002, ss. 63 - 68, 25-27 September 2002, Wriocław - Świeradów Zdrój, Poland

23.

Cetnarowicz D., Dąbrowski A., Marciniak T., Długosz R.

Analog Versus Digital FIR Filters,

Proc. of the Workshop "Signal Processing'2002", ss. 63 - 68, 11 October 2002, Poznan, Poland

24.

Dąbrowski A., Długosz R.

A cocneption for S.C. FIR Filter Structures Based on Higher Order Even-Odd Dealy Elements,

International Conference on Signal and Electronic System, ss. 287 - 292, Wrocław - Świeradów Zdrój 2002,  25-27 wrzesień 2002

25.

Dąbrowski A., Długosz R., Pawłowski P.

Design of hardware multiphase clock systems for S.C. FIR filters,

IEEE Signal Processing'2002, ss. 69 - 73, Poznan 2002, 11 October

26.

Dąbrowski A.

Zastosowanie cyfrowego przetwarzania sygnałów do analizy uzwojeń maszyn elektrycznych prądu przemiennego,

VII Konferencja Naukowo-Techniczna Zastosowanie komputerów w Elektronice, ss. 495 - 498, Poznań/Kiekrz, 22 - 24 kwietnia 2002

 

   Publications in 2001

1.

Dąbrowski A., Długosz R.

Comparison of Various SC FIR Filter Structures on the Basis of Their CMOS Realization and Simulation in the PSPICE Program

Bulletin of the Polish Academy of Sciences, vol. 49, No 1, 2001, pp. 59-79

2.

Dąbrowski A.

Speech Signal Separation for Application to Communication Systems and Hearing Aids

Proc. of the International Conference on Signals and Electronic System, Łódź, Poland, 18-21.09.2001, pp. 31-55

3.

Dąbrowski A., Marciniak T.

The Computer Engineering HandbookCRC Press, Boca Raton, USA

Audio Signal Processing pp. 27.1-27.37

4.

Dąbrowski A., Kardyś P.

System Transmisji Bezprzewodowej Bluetooth

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Poznań 14-16 maja 2001, str. 0.4-1-0.-8

5.

Dąbrowski A., Cetnarowicz D., Długosz R., Pawłowski P.

Design and Optimisation of Integrated CMOS FIR SC Channel filter for a GSM Receiver

European Conference on Circuit Theory and Design, Helsinki, Finland, 28-31 August 2001, pp. I.265-I.268

6.

Dąbrowski A., Marciniak T.

Audio Signal Processing current State and Future

IEEE Poland Section, Chapter CAS, Signal Processing, Poznań, Poland, 2001, pp. 33-40

7.

Dąbrowski A., Meyer A., Portalski M.

Envelope Analysis of Acoustic Signals in Subbands

IEEE Poland Section, Chapter CAS, Signal Processing, Poznań, Poland, 2001, pp. 87-94

8.

Marciniak T., Dąbrowski A.

Conversion of sampling Rate Using New Generation of DSP's

European Conference on Circuit Theory and Design, Helsinki-Espoo, Finland, 2001, pp. II.9-II.12

9.

Kardyś P., Dąbrowski A.

Bluetooth - Nowe Możliwości Nowoczesnych Urządzeń Elektronicznych (1)

Elektronizacja, Nr 4, 2001 ss. 13-16

10.

Kardyś P., Dąbrowski A.

Bluetooth - Nowe Możliwości Nowoczesnych Urządzeń Elektronicznych (2)

Elektronizacja, Nr 5, 2001 ss. 7-9

11.

Kardyś P., Dąbrowski A.

Bluetooth - Nowe Możliwości Nowoczesnych Urządzeń Elektronicznych (3)

Elektronizacja, Nr 6, 2001 ss. 14-15

12.

Długosz R., Pawłowski P., Dąbrowski A.

Design of the SC FIR Channel Filter for GSM Receiver in CMOS Technology

Proc. of the 8th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES), Zakopane, Poland, June 15-17 2001, pp. 413-418

13.

Marciniak T., Dąbrowski A.

Multichannel Digital Conversion of Sampling Rate

OSEE Second in Line Symposium for Electronics Engineers, 2001

14.

Kardyś P., Dąbrowski A.

Przetwarzanie Sygnałów Audio i Mowy w Systemie Bluetooth

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Poznań, 14-16 maja 2001, str. 16.2-1 - 16.2-4

15.

Cetnarowicz D., Dąbrowski A.

Genetic Optimization of Coefficients of Switched Capacitor Filters

Proc. of the International Conference Signals and Electronic Systems, Łódź, Poland, 18-21.09.2001, pp. 315-320

16.

Dąbrowski A., Meyer A., Portalski M.

Analiza Obwiedni Sygnałów Akustycznych w Podpasmach

IX Sympozjum Reżyserii i Inżynierii Dźwięku ISSET, Warszawa, 2001, str. 57-69

 

   Publications in 2000

1.

Dąbrowski A., Sozański K.

Implementation of control circuit for Active Power Filter Using Digital Signal Processor ADSP21061

IEEE Poland Section, Chapter CAS, Signal Processing, Poznań, Poland, 2000, pp. 67-72

2.

Marciniak T., Dąbrowski A.

Conversion of Sampling Rate Using New Generation of DSP's

IEEE Poland Section, Chapter CAS, Signal Processing, Poznań, Poland, 2000, pp. 37-42

3.

Długosz R., Dąbrowski A.

Design and Opimization of Decimation Filters for Sigma-Delta Modulators

IEEE Poland Section, Chapter CAS, Signal Processing, Poznań, Poland, 2000, pp. 19-24

4.

Dąbrowski A., Sozański K.

Control Circuit for Active Power-Harmonic-Compensation Filter in Power Systems Realized With Digital Signal Processor TMS320C50

Third European DSP Education & Research Conference, Paryż, Francja, 2000, pp.2.4.1-7

5.

Dąbrowski A., Sozański K.

Implementation of Multirate Modified Wave Digital Filters Using TMS320C40 and TMS320C6000 Digital Signal Processors

Third European DSP Education & Research Conference, Paryż, Francja, 2000, pp. 3.4.1-7

6.

Długosz R., Kardyś P., Dąbrowski A.

Design of FIR SC Filter for GSM Receiver

Proc. of the 7th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES), Gdynia, Poland, 2000, pp. 413-418

7.

Cetnarowicz D., Dąbrowski A.

Design Principles For FIR SC GSM Channel Filters

Proc. of the 7th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES), Gdynia, Poland, 2000, pp. 419-424

8.

Marciniak T., Dąbrowski A.

Conversion of Digital Audio Signals Using Fixed-Point Signal Processors

Proc. of the International Conference on Signal and Electronic Systems (ICSES), Ustroń, Poland, 2000, pp. 555-560

9.

Portalski M., Portalska H.

Wielotony Nieharmoniczne Mis Tybetańskich

Międzynarodowa Konferencja "Ergonomia Niepełnosprawnym" (MKEN), Łódź, 2000, str. 225-233

10.

Portalski M., Portalska H.

Zastosowania wielotonów mis tybetańskich w terapii

Międzynarodowa Konferencja "Ergonomia Niepełnosprawnym" (MKEN), Łódź, 2000, str. 219-224

11.

Cetnarowicz D., Dąbrowski A., Długosz R., Kardyś P., Marciniak T.

Wizualizacja Procesów Elastycznego Wytwarzania

Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne, Poznań, 2000

12.

Dąbrowski A., Meyer A.

Percepcja Dźwięku Przez Układ Słuchowy Człowieka

I Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, Kraków, 2000, str. 35-40

13.

Kardyś P., Portalski M., Dąbrowski A.

8-Kanałowy System Pomiarowy do Badań Bioimpedancyjnych, Kraków, 2000, str. 71-76

I Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej

14.

Portalska H., Portalski M.

Terapeutyczny Wzbudnik Drgań

I Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, Kraków, 2000, str. 127-133

15.

Portalska H., Portalski M.

Stymulator Akustyczny

I Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, Kraków, 2000, str. 121-126

16.

Dąbrowski A., Cetnarowicz D.

Speech Signal Separation for Application in Communication Systems and Hearing Aids

Proc. of the 5th Conference Neural Networks and Soft Computing, Zakopane, Poland, 2000, pp. 124-129

17.

Marciniak T., Dąbrowski A.

Cyfrowa Konwersja Szybkości Próbkowania w Dziedzinie Częstotliwości i w Dziedzinie Czasu Dla Sygnałów Audio

Materiały VII Sympozjum "Nowości w Technice Audio - Multimedia i Wideo", Warszawa, 2000, str. 53-60

18.

Dąbrowski A., Meyer A., Portalski M.

Porównanie Metod Uzyskiwania Obwiedni Sygnałów Akustycznych

Materiały VII Sympozjum "Nowości w Technice Audio - Multimedia i Wideo", Warszawa, 2000, str. 37-52

19.

Marciniak T., Dąbrowski A.

Chosen Aspects of Audio Processing Using Fixed-Point Digital Signal Processor

The Inaugural Online Symposium for Electronics Engineers, Program Guide, Issue 1, vol. 1, 2000, p. 15

20.

Dąbrowski A., Marciniak T.

Audio Signal Processing

in The Computer Engineering Handbook, CRC Press, Boca Raton, USA, 50 pages

21.

Dąbrowski A., Figlak P., Gołębiewski P., Marciniak T.

Przetwarzanie Sygnałów Przy Użyciu Procesorów Sygnałowych

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997, II wydanie 1999, III wydanie 2000, 354 strony

 

   Publications in 1999

1.

Dąbrowski A., Spitz M.

Analysis of Capacitor Errors in FPAA Chip Type MPAA020

Journal of Electron Technology, vol. 32, nr 3, 3.234-239

2.

Kleczkowski P., Marciniak T., Gołębiewski R.

Multichannel DSP Audio Card for DVD Applications

EURASIP Conference DSP for Multimedia Communications and Services, (ECMCS'99), Kraków, Poland, 1999, pp. 131-134

3.

Dąbrowski A., Gołębiewski R.

Directional Digital Filtering of Sound Signals

COST 254, International Conference: Intelligent Communication Technologies and Applications with Emphasis on Mobile Communications, Neuchatel, Switzerland, 1999, pp. 234-239

4.

Dąbrowski A.

Analysis of Generalized Multirate Systems

IEEE Poland Section, Chapter CAS, Signal Processing, Poznań, Poland, 1999, pp. 25-30

5.

Dąbrowski A., Sozański K.

Multiway Speaker System With Wave Digital Branching Filter Bank and Digital Audio Amplifier

IEEE Poland Section, Chapter CAS, Signal Processing, Poznań, Poland, 1999, pp. 47-51

6.

Dąbrowski A., Marciniak T.

Audio Processing Using Fixed-Point Digital Signal Processor

IEEE Poland Section, Chapter CAS, Signal Processing, Poznań, Poland 1999, pp. 73-76

7.

Długosz R., Dąbrowski A.

Design of the Multiphase Clock Systems for SC FIR Filter Structures

Proc. of the 6th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES), Kraków, Poland, 1999, pp. 373-378

8.

Dąbrowski A., Sozański K.

Comparison of Interpolator Realizations for High Quality Audio Aignals

Materiały Krajowej Konferencji "Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne" (KKTOiUE), Warszawa/Stare Jabłonki, Poland 1999, str. 381-386

9.

Cetnarowicz D., Dąbrowski A., Długosz R., Kardyś P.

Design of Switched-Capacitor Channel Structures for GSM

Materiały Krajowej Konferencji "Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne" (KKTOiUE), Warszawa/Stare Jabłonki, Poland, 1999, str. 125-130

10.

Matysek D., Portalska H., Portalski M.

Wstępne propozycje gabinetu do masażu

Międzynarodowa Konferencja "Ergonomia Niepełnosprawnym" (MKEN), Łódź, 1999, str. 163-168

11.

Gwóźdź M., Portalski M.

Przesuwnik Widma Sygnału Akustycznego

Elektronizacja, nr 6, 1999, str. 14-16

12.

Dąbrowski A., Długosz R., Marciniak T.

Koncepcja Internetowej Wizualizacji i Sterowania Gniazdem Produkcyjnym

Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne, Poznań, 1999, str. 3.3-1 - 3.3-6

13.

Cetnarowicz D., Dąbrowski A.

Sieć Neuronowa jako Cyfrowy Filtr Adaptacyjny, Poznań, 1999, str. 131-134

URSI, IX Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych

14.

Dąbrowski A., Gołębiewski R.

Design of Digital Directional Filters of Audio Signals

8th International Symposium on Sound Engineering and Mastering (ISSEM'99), Gdańsk, Poland, 1999, pp. 19-24

15.

Kleczkowski P., Marciniak T., Dąbrowski A.

PC Audio Card With Real-Time Signal Processing

8th International Symposium on Sound Engineering and Mastering (ISSEM'99), Gdańsk, Poland, 1999, pp. 65-70

 

   Publications in 1998

1.

Dąbrowski A., Długosz R.

Chip area estimation for SC FIR filter structures in CMOS technology

Kluwer Academic Publishers, in: Mixed Design of Integrated Circuits, Boston 1998

2.

Dąbrowski A.

Wavelet Transformation Approach to the Analysis of Event Related Potentials

9th International Conference on Signal Processing Applications & Technology (ICSPAT), Toronto, Canada, 1998, pp. 1536-1540

3.

Dąbrowski A., Marciniak T.

Nonuniform Goertzel Algorithms and Their Application to Detection of DTMF Signals

9th International Conference on Signal Processing Applications & Technology (ICSPAT), Toronto, Canada, 1998, pp. 1407-1411

4.

Dąbrowski A., Spitz M.

Analysis of Capacitor Errors in FPAA Chip Type MPAA020

Proc. of the 5th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES), Łódź, Poland, 1998, pp. 259-264

5.

Dąbrowski A., Długosz R.

CMOS Realization and Comparison of Basic FIR SC Filter Structures

Proc. of the 5th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES), Łódź, Poland, 1998, pp. 281-286

6.

Dąbrowski A., Spitz M.

Procedures for Measurement and Extracting Capacitor Errors in FPAA Chip Type MPAA020

Materiały Krajowej Konferencji "Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne" (KKTOiUE), Poznań/Kiekrz, Poland, 1998, str. 155-160

7.

Długosz R., Dąbrowski A.

Comparison of SC FIR Filter Structures by Simulations in the SPICE Program

Materiały Krajowej Konferencji "Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne" (KKTOiUE), Poznań/Kiekrz, Poland, 1998, str. 369-374

8.

Dąbrowski A.

Analysis of Event-Related Potentials Using the Wavelet Approach

Materiały Krajowej Konferencji "Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne" (KKTOiUE), Poznań/Kiekrz, Poland, 1998, str. 457-462

9.

Dąbrowski A., Marciniak T.

Realization of Nonuniform Sampling in Time and Frequency Using Digital Signal Processor TMS320C50

Materiały Krajowej Konferencji "Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne" (KKTOiUE), Poznań/Kiekrz, Poland, 1998, str. 463-468

10.

Dąbrowski A., Meyer A.

Application of the Wavelet Transform to the Loudness Scaling

Materiały Krajowej Konferencji "Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne" (KKTOiUE), Poznań/Kiekrz, Poland, 1998, str. 451-456

11.

Gołębiewski R., Dąbrowski A.

Realization of Directional Filters Using Multirate Systems

Materiały Krajowej Konferencji "Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne" (KKTOiUE), Poznań/ Kiekrz, Poland 1998, str. 413-418

12.

Dąbrowski A., Sozański K.

Implementation of Multirate Modified Wave Digital Filters Using Digital Signal Processors

Materiały Krajowej Konferencji "Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne" (KKTOiUE), Poznań/ Kiekrz, Poland 1998, str. 425-430

13.

Portalski M., Kardyś P.

Systems for Measuring Human Skin Tissue Impedance

Materiały Krajowej Konferencji "Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne" (KKTOiUE), Poznań/Kiekrz, Polnd, 1998, str. 547-552

14.

Portalski M., Kardyś P.

Układ do Pomiaru Modułu Impedancji Tkanki

Elektronizacja, nr 6, 1998, str. 14-16

15.

Portalski M., Kardyś P.

Układ do Pomiaru Modułu Impedancji Tkanki (cd)

Elektronizacja, nr 10, 1998, str. 17

16.

Dąbrowski A., Marciniak T.

Nowoczesne Algorytmy Odbioru Sygnałów DTMF Przy Użyciu Procesorów Sygnałowych

Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne, Poznań, 1998, str. 35-42

17.

Dąbrowski A., Spitz M.

Untersuchung der SC (Switched Capacitor)-Schaltungen auf einem FPAA (Field Programmable Analog Array)

IEEE Chapter Circuits and Systems, Karlsruhe, Germany 1998, 82 pages

 

   Publikacje w roku 1997

1.

Dąbrowski A.

Multirate and Multiphase Switched-Capacitor Circuits

Chapman & Hall, London, United Kingdom, 1997, 294 pages

2.

Gołębiewski R., Dąbrowski A.

Adaptive Spatial Null Steering in Digital Hearing Aids

Fortschritte der Akustik, DAGA, Kilonia, Germany, pp. 588-593

3.

Dąbrowski A., Marciniak T.

Application of Nonuniform Discrete Fourier Transform to Detection of DTMF Signals

COST 254 Conference: Intelligent Processing and Facilities for Communication Terminals, Tuluza, France, 1997, pp. 54-60

4.

Gołębiewski R., Dąbrowski A.

Broadband Multirate Directional Filter Design Principles With Applications to Digital Hearing Aids

COST 254 Conference: Intelligent Processing and Facilities for Communication Terminals, Tuluza, France 1997, pp. 71-77

5.

Gołębiewski R., Dąbrowski A.

Physical Limits in Application of Directional Filtering to Digital Hearing Aids

Proc. of the European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD), Budapeszt, Hungary 1997, pp. 842-847

6.

Dąbrowski A., Sozański K.

Multiway Speaker Systems With Wave Digital Branching Filter Bank

Proc. of the European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD), Budapeszt, Hungary, 1997, pp. 1151-1156

7.

Dąbrowski A., Sozański K.

Comparison of Alternatives for Digital Branching Filtering and Digital-Analog Conversion for Applications to Speaker Systems

Proc. of the 4th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP'97), Poznań, Poland 1997, pp. 65-68

8.

Dąbrowski A., Sozański K.

Application of PWM Technique and a Wave Digital Filter Bank to Signal Conversion in Multiway Speaker Systems

Proc. of the 4th Mixed Design of Integrated Circuits and Systems Conf. (MIXDES), Poznań, Poland, 1997, pp. 335-340

9.

Dąbrowski A., Długosz R.

Comparison of Chip Area for Different FIR Filter Structures in CMOS Technology

Proc. of the 4th Mixed Design of Integrated Circuits and Systems Conf. (MIXDES), Poznań, Poland, 1997, pp. 341-346

10.

Gwóźdź M., Portalski M.

Przesuwnik Widma Sygnału Akustycznego

Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej: Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice (ZkwE), Poznań/Kiekrz, 1997, str. 289-290

11.

Dąbrowski A., Sozański K.

Digital Modulator for Class-D Power Amplifier Using Noise-Shaping Technique

Materiały Krajowej Konferencji "Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne" (KKTOiUE), Kołobrzeg, Poland, 1997, str. 187-192

12.

Gołębiewski R., Dąbrowski A.

Design of Principles for Broadband Directional Filters with Application to Digital Hearing Aids

Materiały Krajowej Konferencji "Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne" (KKTOiUE), Kołobrzeg, Poland, 1997, str. 421-426

13.

Dąbrowski A., Marciniak T.

FIR Filter Design Using Nonuniform Frequency Sampling

Materiały Krajowej Konferencji "Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne" (KKTOiUE), Kołobrzeg, Poland, 1997, str. 445-450

14.

Portalska H., Portalski M.

Wybrane Wymogi Jakościowe Aparatury Muzykoterapeutycznej

Międzynarodowa Konferencja "Ergonomia Niepełnosprawnym" (MKEN), Łódź, 1997, str. 13-17

 

 

https://www.traditionrolex.com/15