Ostatnia modyfikacja podstrony: 13.12.2017 22:54

Laboratorium

Systemów mikroprocesorowych

Tematy zajęć Instrukcje
1. Zajęcia organizacyjne  

2. System uruchomieniowy ARDUINO UNO R3. Generacja sygnałów PWM.

Arduino_1_PWM.pdf

RGB_test.zip

Materiały pomocnicze:

ATMega328P_doc8271.pdf

ATMega328P_8271S.pdf

8-bit AVR Instruction Set doc0856.pdf

3. Sterowanie rejestrem przesuwnym 74HC595.

    Komunikacja I2C na przykładzie PCF8574

Arduino_2_I2C.pdf

avrlab2.zip

Materiały pomocnicze:

74HC_HCT595.pdf

PCF8574.pdf

UM10204.pdf

Biblioteka do Arduino 1.0 PCF8574_v1.zip

4. Pomiary z wykorzystaniem przetwornika A/C. Odczyt wartości z fotorezystora i czujnika temperatury - obsługa z użyciem przerwań

Arduino_3_czujniki.pdf

avrlab3.zip

Materiały pomocnicze:

GL55_Series_Photoresistor.pdf

MCP9700_21942e.pdf

5. Analiza czasu wykonywania programu. Obsługa pamięci EEPROM.

Arduino_4_czasy.pdf

Arduino_4_czasy.zip

6 i 7. Wyświetlacze 7-segmentowe i LCD

Arduino_5_7LEDiLCD.pdf

SevenSegment1digit.zip

LCMTC1602A6YLY-LF.pdf

game

8. Sterowanie za pomocą podczerwieni.
   

Arduino_6_IRiSerwo.pdf

test1_IR.zip

9. Programowanie i działanie liczników na przykładzie generowania sygnałów dźwiękowych

Arduino_7_dzwiek.pdf

Arduino_7_dzwiek_programy.zip

10. Moduł Microchip PICkit 1 z PIC12F675 - wprowadzenie

PIC_1.pdf

Asm.zip

Pomoce:

PIC12F675_41190c.pdf

MPLINK_and_MPLIB_33014j.pdf

PICkit_1_Flash_Starter_Kit_Users_Guide.pdf

Debounce_asm.pdf

11. Maszyna stanów - przykład implementacji w asemblerze

PIC_2.pdf

12. System przerwań w mikrokontrolerze PIC12F675

PIC_3.pdf

PIC_3_ledint.zip

13. Przetwarzanie analogowo-cyfrowe w mikrokontrolerze PIC12F675

PIC_4.pdf

PIC_4_ac.zip

14. PIC12F675: Pamięć programu,  pamięć EEPROM

 

5up_pic_pg.pdf

lab5.zip

6up_pic_ee.pdf

lab6.zip

15. Mikroprocesorowy pomiar częstotliwości

PIC_7.pdf

autocal.asm

Organizacja laboratorium: